Poznámka v české knižní produkci 90. let dvacátého století

Název: Poznámka v české knižní produkci 90. let dvacátého století
Variantní název:
  • The note in the Czech book production in the 1990s
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. [123]-134
Rozsah
[123]-134
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study deals with notes ("peritext") in fiction as a source of additional information. The focus is put not only on their location, extent and the form in which they appear in the book, but it also focuses on their typology, based on the concept of Gérard Genette and Daniela Hodrová. Variations and variabilities of these notes in books published throughout the 20th century by Czech publishers are examined in thirty books. This selection can be considered as a sample of ways of publishing at the end of the millennium in the Czech Republic. At the end of the study the author suggests a schematic model of various layers of notes and their proportions in the book.
Reference
[1] CHASE, J. H., Rakev z Hongkongu. Praha: Argo 1994.

[2] VONNEGUT, K., Časotřesení. Praha: Argo 1998.

[3] WEINER, R., Škleb. Praha: Argo 1993.

[4] BALABÁN, J., Prázdniny. Brno: Host 1998.

[5] KRCHOVSKÝ, J. H., Básně. Brno: Host 1998.

[6] SLAVÍK, I., Básnické dílo. Brno: Host 1999.

[7] SLAVÍK, I., Básnické dílo II. Brno: Host 1999.

[8] CLAUSENOVÁ, B., Kathrinino štěstí. Praha: Nakladatelství Ivo Železný 1992.

[9] HANUŠ, M., Konkláve. Praha: Nakladatelství Ivo Železný 1994.

[10] ŠKVORECKÝ, J., Lvíče. Praha: Nakladatelství Ivo Železný 1996.

[11] HAILEY, A., Detektiv. Praha: Knižní klub 1998.

[12] CHRISTIE, A., Vražda v Orient-expresu. Praha: Knižní klub 1994.

[13] RAIS, K. V., Zapadlí vlastenci. Praha: Knižní klub 1996.

[14] SIMMEL, J. M., Mějte naději. Praha: Knižní klub 1993.

[15] STENDHAL, Červený a černý. Praha: Knižní klub 1993.

[16] ZWEIG, S., Josef Fouché. Praha: Knižní klub 1994.

[17] NĚMCOVÁ, B., Babička. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1999.

[18] NERUDA, J., Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1998.

[19] DURYCH, J., Zastavení. Praha: Mladá fronta 1996.

[20] HRUBÍN, F., Romance pro křídlovku. Praha: Mladá fronta 1998.

[21] GELLNER, F., Teplo zhaslého plamene. Praha: Mladá fronta 1997.

[22] KABEŠ, P., Odklad krajiny. Praha: Mladá fronta 1992.

[23] LUSTIG, A., Porgess. Praha: Mladá fronta 1995.

[24] MÁCHA, K. H., Máj. Praha: Mladá fronta 1999.

[25] MICKIEWICZ, A., Balady a romance. Praha: Mladá fronta 1998.

[26] RIMBAUD, J. A., Já je někdo jiný. Praha: Mladá fronta 1999.

[27] SEIFERT, J., Maminka. Praha: Mladá fronta 1997.

[28] ŠIKTANC, K., Šarlat. Praha: Mladá fronta 1999.

[29] ŠKVORECKÝ, J., Konec poručíka Borůvky. Praha: Mladá fronta 1992.

[30] TOLKIEN, J. R. R., Básně I., II, III. Praha: Mladá fronta 1995.

[31] VONNEGUT, K., Kolíbka. Praha: Mladá fronta 1994.

[32] GENETTE, G., Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main 1993.

[33] HODROVÁ, D. a kol., … na okraji chaosu … Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst 2001.