Návodná literatura v tvorbě Ivony Březinové

Název: Návodná literatura v tvorbě Ivony Březinové
Variantní název:
  • Instructive literature within the contemporary czech prose for children and young adults
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. [117]-122
Rozsah
[117]-122
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Since the beginning of the twenty-first century, Czech literature for children and young adults has been witnessing the development of the instructive (auxiliary) literature. This kind of literature, which appeared abroad in the 1960s, may be characterized as "the literature of questions and answers", i.e. literature motivating children to consider the given topic - mostly an ethical one - and giving them, at the same time, an answer in the form of an instruction. -- In Czech literature for children and youth, Ivona Březinová (1964) may be considered as an innovator in this genre. Her literary production is exclusively related to children and youth. Instructive literature appears as a special genre, invariant in her production, both in author's fairy-tales, realistic stories from children's lives and proses with a girl as the main character. As an experienced author, she focuses on certain problems, such as drug addiction, gambling, and mental anorexia or Alzheimer disease. Her primary aim is to arouse the readers' interest in these problems, to inform them and influence their education.
Reference
[1] BŘEZINOVÁ, I., Jmenuji se Alice. Holky na vodítku. Praha: Albatros, 2002.

[2] BŘEZINOVÁ, I., Jmenuji se Ester. Holky na vodítku. Praha: Albatros, 2002.

[3] BŘEZINOVÁ, I., Jmenuji se Martina. Holky na vodítku. Praha: Albatros, 2003.

[4] BŘEZINOVÁ, I., Lentilka pro dědu Edu. Praha: Albatros, 2006.

[5] BŘEZINOVÁ, I., Mimínek aneb Jak jsem dostal sourozence. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999.

[6] BŘEZINOVÁ, I., Začarovaná třída. Praha: Amulet, 2002.

[7] SIEGLOVÁ, N., Candy as a Medicine. In School and Health 21 General Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita a MSD, 2009.

[8] SIEGLOVÁ, N., Děti na vodítku. Na okraj jedné tematické linie. In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu. Prešov: Prešovská univerzita, 2005.

[9] ŠUBRTOVÁ, M., Anorexia nervosa and its depiction in literature for children and young people. In General issues in health education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

[10] ŠUBRTOVÁ, M., Romové v próze s dětským hrdinou. Ladění, 2006, 11 (16), č.1, s. 9–13.

[11] TOMAN, J., Dětské čtenářství a literární výchova. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999.

[12] URBANOVÁ, S. a kol., Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let 20. století. Olomouc: Votobia, 2004.