Priest-king of the warriors and witch-queen of the others : cargo cult and witch hunt in Indo-European myth and reality

Název: Priest-king of the warriors and witch-queen of the others : cargo cult and witch hunt in Indo-European myth and reality
Variantní název:
  • Пастырь-король воинов и ведьма-королева остальных : карго-культ и охота на ведьм в индоевропейском мифе и реальности
    • Pastyr'-korol' voinov i ved'ma-koroleva ostal'nych : kargo-kul't i ochota na ved'm v indoevropejskom mife i real'nosti
Vydání
First published
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2019
Rozsah
166 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 492
ISBN
978-80-210-9341-6
978-80-210-9342-3 (online : pdf)
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6454629
Anotace
  • Kniha přináší interpretaci dvojice indoevropských mytologických témat s důrazem na jejich komplexní historický a sociálně-kognitivní kontext. Zvolený přístup umožňuje jak přehodnotit tradiční interpretaci všeobecně známého mytologického cyklu, tak i zároveň uvést mytologické téma dosud neuchopené. V první časti knihy je diskutována látka indoevropského stvořitelského mýtu. Závěrem je tvrzení, že protoindoevropský kulturní prostor pravděpodobně vznikl jako důsledek předhistorického kargo kultu. Předprotoindoevropští lovci-sběrači reagovali na příchod afroasijských farmářů způsobem připomínajícím chování moderních domorodých populací, náhle konfrontovaných s přítomností západního industriálního světa. Z toho důvodu jsou stěžejní témata a motivy indoevropského stvořitelského mýtu interpretovány jako možné relikty ideologie předprotoindoevropského kargo kultu. Druhá část knihy je věnována vymezení nové indoevropské mytologické struktury, takzvaného mýtu o honu na čarodějnice. Prostřednictvím analýzy rozličných lokálních podob příběhu o konfliktu elity s démonickým vojskem vedeným čarodějnicí je identifikován základní vzorec tohoto narativu. Jeho sémantika je následně interpretována jako produkt sociálních a rodových nastavení archaických indoevropských společností.
  • In this book an interpretation of two Indo-European mythological themes within their complex context is presented. Especially historical and socio-cognitive aspects of their background are considered. By means of this approach an innovative interpretation of an otherwise traditional mythological structure is proposed as well as a new one introduced. In the first part of the book the matter of well-known Indo-European creation myth is discussed. It is hypothetically concluded that Proto-Indo-European cultural area originated in prehistoric Cargo Cult. Pre-Proto-Indo-European hunters-gatherers reacted to the appearance of technologically advanced Afro-Asiatic farmers in a way similar to a response of traditional societies abruptly confronted with the presence of the western industrial world. Certain motives and themes of Indo-European creation myth are then interpreted as possible semantic relics of Pre-Proto-Indo-European Cargo Cult ideology.In the second part an attempt to present the brand new Indo-European mythological structure, so called witch-hunting myth, is made. Various local manifestations of narrative dealing with the conflict of elites with the demonic army led by a female witch are analyzed. A basic sujet pattern is identified and then interpreted as an outcome of archaic Indo-European societies' social and gender setting.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masaryk University Press
Michal Cigán
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
Introduction | 7–9
Cigán, Michal
PDF
Theoretical background
Chapter number Title Custom text
Theoretical background : [introdution part] | 13–14
Cigán, Michal
PDF
1 | Indo-Europeans : Urheimat and Folkgeist issue | 15–16
Cigán, Michal
PDF
2 | Myth and its academic reflection | 17–27
Cigán, Michal
PDF
3 | Terminology | 28–32
Cigán, Michal
PDF
4 | Methodology | 33–34
Cigán, Michal
PDF
5 | Selected texts | 35
Cigán, Michal
PDF
Analysis and interpretation
Chapter number Title Custom text
1 | Ritual against the brother | 39–81
Cigán, Michal
PDF
2 | War against the witch | 82–147
Cigán, Michal
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
Conclusion | 149–156
Cigán, Michal
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 157–163
Cigán, Michal
PDF
hidden-section Резюме
Chapter number Title Custom text
Резюме | 165–166
Cigán, Michal
PDF