Des rives des autres : nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l'Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale

Název: Des rives des autres : nouveaux récits, nouvelles esthétiques : auteurs contemporains de l'Afrique francophone subsaharienne du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale
Variantní název:
  • From the shores of the others : new narratives, new aesthetics : contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization
Autor: Vurm, Petr
Vydání
Première édition
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masaryk University Press
Rok vydání
2021
Rozsah
245 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 512
ISBN
978-80-210-9925-8
978-80-210-9926-5 (online ; pdf)
Jazyk
francouzsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6498564
Anotace
  • Kniha se detailně zaměřuje na tvorbu současných frankofonních afrických autorů ze subsaharské Afriky a kriticky je analyzuje v patřičném historickém, společenském, kulturním a literárním kontextu. Na dobře vymezeném a logicky zdůvodněném korpusu děl se pokouší osvětlit stěžejní současné témata tohoto psaní, jako jsou postmoderní hybridita, métissage, migrace a exily, to vše na pozadí současného globalizovaného a stále propojenějšího světa.
  • The aim of the book is to look closely at writings of contemporary Francophone African authors from Sub-Saharan Africa by providing their critical analysis in an appropriate historical, social, cultural and literary context. More specifically, on a well-delimited and logically justified corpus of texts it tries to shed some light on crucial contemporary issues of this writing such as postmodern hybridity, métissage, migrations and exiles on the background of contemporary globalized and increasingly interconnected world.
Poznámka
  • Livre publié avec le soutien de la Fondation pour la Science de la République tchèque (Czech Science Foundation), projet GA ČR 17-26127S "Nouveaux narratifs, nouvelles esthétiques : les auteurs contemporains de l'Afrique francophone du point de vue de l'hybridité, des migrations et de la globalisation mondiale".
  • Tato kniha je výsledkem badatelské činnosti podporované Grantovou agenturou České republiky v rámci grantu GA ČR 17-26127S "Nové narativy, nové estetiky: současní frankofonní afričtí autoři z pohledu hybridity, migrací a světové globalizace".
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
1 | Des rives initiales : littérature francophone à une période de changements globaux | 9–18
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Des rives ancestrales : contextes et circonstances | 19–46
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Des rives des autres : migrations, exils, diasporas | 47–84
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Des rives métissées : métissages, hybridités, identités frontalières | 85–124
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Des rives nouvelles : humour, ironie et enfance | 125–162
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Des rives mondiales : la littérature-monde et les nouvelles tendances | 163–214
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Arriver…
Chapter number Title Custom text
7 | Arriver… | 215–218
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Résumé
Chapter number Title Custom text
Résumé | 219–221
Vurm, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
From the shores of the others : new narratives, new aesthetics: contemporary authors of Subsaharan Francophone Africa from the perspective of migrations, hybridity and world globalization : summary | 223–225
Vurm, Petr
PDF
hidden-section Bibliographie
Chapter number Title Custom text
Bibliographie | 227–244
PDF
Chapter number Title Custom text
Liste des tableaux et des schémas | 245
PDF