How we understand the beats : the reception of the beat generation in the United States and the Czech lands

Název: How we understand the beats : the reception of the beat generation in the United States and the Czech lands
Vydání
First published
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2018
Rozsah
200 stran
Edice
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 482
ISBN
978-80-210-9048-4
978-80-210-9049-1 (online : pdf)
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6434975
Anotace
  • Kniha se zabývá srovnáním recepce autorů Beat Generation v USA a v Česku, a to ve dvou časových obdobích – v 50. a 60. letech 20. století a poté od 90. let až do současnosti. Zatímco samotné publikace Beat Generation autorů zůstaly nezměněné, kontexty těchto publikací byly zásadně odlišné: v USA byla díla autorů Beat Generation často redukována senzacechtivými kritiky na nevyzrálé vychvalování drog, sexu i násilí, v Československu naopak tito autoři získali přízeň čtenářů díky neobvyklosti svého literárního jazyka, kterou jejich próza a poezie představovaly na literárním trhu značně pokřiveném tezemi socialistického realismu. Tato studie tedy dokládá, jak mohou odlišné kontexty ovlivnit přístup čtenářů k literárnímu textu a jejich autorům, což ve výsledku pomáhá přeměnit daný text na odlišné umělecké dílo.
  • The book compares the reception of the Beat Generation authors in the United States and the Czech lands in two different time periods: in the 1950s and 1960s of the 20th century and then from 1990s until today. While the works of the Beat Generation authors remained the same, the contexts of the Beat publications could not have been more different: American critics frequently reduced the works of the Beats to a juvenile promotion of sex, drugs, and even violence; for Czechoslovak readers, the works of the Beats sharply contrasted with the official literature which followed the doctrine of socialist realism. Therefore, this study comments on how different contexts shape the readers' approaches to a literary text and their author, which then in turn help transform said text into a different work of art.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Antonín Zita
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Motto
Chapter number Title Custom text
Motto | 7
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Acknowledgments
Chapter number Title Custom text
Acknowledgments | 8
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Introduction to the Beat Generation | 9–23
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Theoretical background
Chapter number Title Custom text
2 | Theoretical background | 24–35
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | The United States of the fifties and the sixties: an introduction | 36–47
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | The reception in the United States: the fifties and the sixties | 48–82
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | The reception in the United States: current reception | 83–102
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Czechoslovakia of the fifties and sixties: an introduction | 103–118
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | The reception in Czechoslovakia | 119–142
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | The reception in the Czech Republic | 143–162
Zita, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | The reception of the Beat Generation: a discussion | 163–174
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
Conclusion | 175–177
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 178–180
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Zusammenfassung
Chapter number Title Custom text
Zusammenfassung | 181–183
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 184–197
Zita, Antonín
PDF
hidden-section Index
Chapter number Title Custom text
Index | 198–200
Zita, Antonín
PDF