Caused motion: secondary agent constructions

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
147 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 420
ISBN
9788021063730
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 880590
Anotace
  • The monograph is a contribution to the study of the interactions between semantics, pragmatics and syntax. It offers an analysis of English causative contructions with intransitive verbs of motion (secondary agent constructions), which have been dealt with so far only partially. The analysis is mainly bulit on the material from the BNC and COCA. It identifies several (partially overlapping) constructional subtypes and a set of factors which enable the verbs to enter into them. The monograph is an interdisciplinary work, bringing new insights into cognitive linguistics (especially in the analysis of a causation of motion) and building on insights from psycholinguistics and philosophy of language. The monograph is designed for linguistists and students of linguisitcs.
  • Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se překrývajících) konstrukčních podtypů a soubor faktorů, které umožňují slovesům vstupovat do daných konstrukcí. Práce má interdisciplinární povahu: přináší nové poznatků z psycholingvistiky a filozofie jazyka. Práce je určena lingvistům a studentům lingvistiky.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Introduction
Page Chapter number Title
7 1 | Introduction | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
8-11 2 | The specific semantico-syntactic status of secondary agent constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
12-30 3 | An overview of approaches to SA constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
31-36 4 | Directional phrases in SA constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
37-38 5 | SA constructions as verb-class-specific constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
39-67 6 | Verbal semantics and causal structuration in SA constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
68-73 7 | Internally vs. externally operating energy | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
74-75 8 | Further factors licensing SA constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
76-79 9 | Semantic roles of causer and causee: further observations | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
80-91 10 | Agentivity type in animals | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
92-104 11 | Verbal semantics in relation to pragmatic meanings of SA constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
hidden-section Marginal cases
Page Chapter number Title
105-119 12 | Marginal cases | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
Page Chapter number Title
120-136 13 | Reflexive constructions | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
137-139 14 | Summary | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda
hidden-section References
Page Chapter number Title
140-147 15 | References | pdf icon Kudrnáčová, Naděžda