Caused motion: secondary agent constructions

Název: Caused motion: secondary agent constructions
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2013
Rozsah
147 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 420
ISBN
9788021063730
Jazyk
anglicky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 880590
Anotace
  • The monograph is a contribution to the study of the interactions between semantics, pragmatics and syntax. It offers an analysis of English causative contructions with intransitive verbs of motion (secondary agent constructions), which have been dealt with so far only partially. The analysis is mainly bulit on the material from the BNC and COCA. It identifies several (partially overlapping) constructional subtypes and a set of factors which enable the verbs to enter into them. The monograph is an interdisciplinary work, bringing new insights into cognitive linguistics (especially in the analysis of a causation of motion) and building on insights from psycholinguistics and philosophy of language. The monograph is designed for linguistists and students of linguisitcs.
  • Monografie je příspěvkem ke studiu vztahů mezi rovinou sémantickou, pragmatickou a syntaktickou. Na materiálu převážně z Britského národního korpusu a Korpusu současné americké angličtiny analyzuje anglické kauzativní konstrukce s intranzitivními slovesy pohybu (konstrukce se sekundárním konatelem), které byly dosud v literatuře pojednány pouze parciálně. Identifikuje několik (částečně se překrývajících) konstrukčních podtypů a soubor faktorů, které umožňují slovesům vstupovat do daných konstrukcí. Práce má interdisciplinární povahu: přináší nové poznatků z psycholingvistiky a filozofie jazyka. Práce je určena lingvistům a studentům lingvistiky.
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
1 | Introduction | 7
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | The specific semantico-syntactic status of secondary agent constructions | 8–11
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | An overview of approaches to SA constructions | 12–30
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Directional phrases in SA constructions | 31–36
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | SA constructions as verb-class-specific constructions | 37–38
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Verbal semantics and causal structuration in SA constructions | 39–67
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Internally vs. externally operating energy | 68–73
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Further factors licensing SA constructions | 74–75
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Semantic roles of causer and causee: further observations | 76–79
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Agentivity type in animals | 80–91
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Verbal semantics in relation to pragmatic meanings of SA constructions | 92–104
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
hidden-section Marginal cases
Chapter number Title Custom text
12 | Marginal cases | 105–119
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
Chapter number Title Custom text
13 | Reflexive constructions | 120–136
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
14 | Summary | 137–139
Kudrnáčová, Naděžda
PDF
hidden-section References
Chapter number Title Custom text
15 | References | 140–147
Kudrnáčová, Naděžda
PDF