1-2

Title: Porta Balkanica
Rok: 2009
Ročník: 1
Číslo: 1-2
Rok vydání
2009
ISSN
1804-2449
Ústav FF MU
hidden section Úvodem
Title Document
Úvodem | [1]
PDF
Historie
Title Document
Jugoslávsko-italská hranice po Rapallské smlouvě | 4–7
Habrnálová, Lenka
PDF
Pohled české společnosti na ženy v Bosně a Hercegovině ve 2. polovině 19. století | 8–17
Samson, Martin
PDF
Likvidace nekomunistických vojenských jednotek v Jugoslávii v letech 1945–1946 | 18–24
Strmiska, Milan
PDF
Politologie
Title Document
Příliš dlouhé volby (analýza parlamentních voleb v Albánii) | 25–30
Vinš, Přemysl
PDF
Etnologie
Title Document
Neznámí Karakačani | 31–34
Zacharová, Marta
PDF
Religionistika
Title Document
Bektášíja v Makedonii | 35–40
Strmiska, Milan
PDF
Esej
Title Document
Děti ve válkách na Balkáně 1991–1999 | 41–46
Pazderková, Irena
PDF
Lingvistika
Title Document
Trnitá cesta ke spisovné albánštině | 47–55
Surovčák, Martin
PDF
S Mihou Mazzinim během jeho slezské mise | 56–61
Przybylski, Michal
PDF
Literatura
Title Document
Jadrný satirik Nikos Tsiforos | 62–63
Surovčák, Martin
PDF
Překlady
Title Document
Poeti jednej generácie 20. storočia | 64–65
Penčeva, Stanka; Damianov, Damian; Anastasov, Petăr; Matev, Pavel
PDF
Branislav Oblučar – ukázky poezie | 66–67
Oblučar, Branislav
PDF
Miroljuba Benatova: Kristiana Vălčeva Osem rokov Kadáfího rukojemníčka | 68–70
Benatova, Miroljuba
PDF
Krešimir Mićanović | 71–73
Mićanović, Krešimir
PDF
Kinematografie
Title Document
Bělehradský fantóm | 74
Zárubová, Marcela
PDF
Jak rumunská nová vlna na duhu zapomněla | 75–77
Mottlová, Michaela
PDF
Cestopis
Title Document
Život v romské "bažině" | 78–79
Šteflová, Lenka
PDF
Medzinárodný seminár albánskeho jazyka, literatúry a kultúry v Prištine | 80–85
Zacharová, Marta
PDF
Velebit – království skal | 86–87
Tesař, Jiří
PDF
Rozhovor
Title Document
Vždy budu Japoncem, ale do Japonska se už vrátit nechci : (rozhovor s M. Otsukou) | 88–91
Otsuka, Masahiko; Šteflová, Lenka
PDF
Publikace
Title Document
Přehled vybraných publikací za rok 2009 | 92–100
Surovčák, Martin
PDF
hidden section [Obrazová příloha]
Title Document
[Obrazová příloha] | [101]–[104]
PDF