Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém

Název: Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém
Variantní název:
  • The aesthetics of surprise in the prose by Jiří Kratochvil as a translation issue
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 113-121
Rozsah
113-121
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Literary texts by Jiří Kratochvil are intentionally aesthetised by the strategy of surprise: the use of both non-standard language components (dialectisms, poetisms or anachronisms) and stylistically marked strategies is immensely prominent, therefore, it can be perceived as a feature of the style of the author. The poetics of blending various stylistic features has an antiillusive function of constantly warning the reader that they are reading a literary text. On the sample of German translations of three books by J. Kratochvil, the ways of realisation of the aesthetic strategies of the artificial, textual reality backed by the realism of the narration itself are examined.
Reference
[1] KRATOCHVIL, Jiří. 1992. Uprostřed nocí zpěv (Brno: Atlantis).

[2] KRATOCHVIL, Jiří. 1996. Imitten der Nacht Gesang (Berlin: Rowohlt).

[3] KRATOCHVIL, Jiří. 2000. Truchlivý Bůh (Brno: Petrov).

[4] KRATOCHVIL, Jiří. 2005. Der traurige Gott (Zürich: Ammann Verlag).

[5] KRATOCHVIL, Jiří. 2007. Brněnské povídky (Brno: Druhé město).

[6] KRATOCHVIL, Jiří. 2009. Brünner Erzählungen (Wien: Braumüller Literaturverlag).

[7] HAUCK, Raija. 2008. "Zwei Übersetzungen einer Erzählung Jiří Kratochvils", in Hauck, R. (ed.) Literatur und Übersetzung: Bohemistische Studien. (Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), s. 143–154.

[8] CHVATÍK, Květoslav. 2008. Pán příběhů: prozaik Jiří Kratochvil (Praha: ARSCI).

[9] KOSTŘICOVÁ, Blanka. 2008. Románový cyklus Jiřího Kratochvila (a jeho místo v kontextu současné české prózy) (Olomouc: Periplum).

[10] KNAPP, Barbara. 2011. "Städteporträt Brünn", Gusto – Österreichs grösstes Kochjournal, č. 2, s. 43–46.

[11] KUßMAUL, Paul. 2007. Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch (Tübingen: Gunter Narr Verlag)

[12] NORD, Christiane. 1988. Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse (Heidelberg: Julius Gross Verlag).

[13] NORD, Christiane. 1993. Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln und Überschriften (Tübingen, Basel: A. Francke Verlag, UTB).

[14] RAKŠÁNYIOVÁ, Jana. 2010. "Ako objektívne evaluovať preklad", in Stahl, Jaroslav (ed.) Translatologické reflexie (Bratislava: Iris).

[15] REIß, Katharina – VERMEER, Hans J. 1991. Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie (Tübingen: Niemeyer).

[16] STREBEL, Volker. 2011. [Recenze knihy Brünner Erzählungen, bez názvu] Passauer Pegasus – Zeitschrift für Literatur, 2011, sešit 46/47, s. 132–134

[17] VILIKOVSKÝ, Ján. 1984. Preklad ako tvorba (Bratislava: Slovenský spisovateľ).