Čím je báseň velká?

Název: Čím je báseň velká?
Variantní název:
  • What makes a poem big?
Autor: Harák, Ivo
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 2, s. 67-81
Rozsah
67-81
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Inspired by the studies of Zdeněk Kožmín, the author specifies the art qualities of the poem Hrabovské rybníky by Vilém Závada. He provides interpretation that integrates the poem into the context of Závada's creation and the evolution of Czech literature from the Modernism onwards. He analyzes the critical reception of the collection Polní kvítí and explains the references that are different in the time of its inception and the periods that are free from ideological demands on literature (1960s, after November 1989). The author also reflects on how the collection keeps it ability to address readers, even though it is not considered to be one of the Závada's supreme works.
Reference
[1] BEZRUČ, Petr. 2016. Slezské písně (Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis)

[2] KOMENSKÝ, Jan Amos. 1984. Labyrint světa a ráj srdce (Praha: Odeon)

[3] ZÁVADA, Vilém. 1977. Polní kvítí (Praha: Čs. spisovatel)

[4] BRABEC, Jiří. 1963. "Dolování poezie", Kulturní tvorba, roč. 1, č. 3, s. 13

[5] BROUSEK, Antonín. 1999. "Básník českého charakteru?", in Podřezávání větve (Praha: TORST), s. 307–325

[6] ČERVENKA, Miroslav. 2001. Dějiny českého volného verše (Brno: Host)

[7] ČERVENKA, Miroslav. 2003. Fikční světy lyriky (Praha: Paseka)

[8] ČERVENKA, Miroslav a kol. 2002. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz (Praha: TORST)

[9] ČERVENKA, Miroslav a kol. 1990. Slovník básnických knih (Praha: Československý spisovatel)

[10] FIKAR, Ladislav. 1956. "O Vilému Závadovi", Nový život, 1956, č. 1, s. 79–81

[11] HORŇÁK, Kamil. 1956. "Pohyb v kruhu a ve spirále", Plamen, 1956, roč. 5, č. 7, s. 111–113

[12] HRABÁK, Josef. 1978. Úvod do teorie verše (Praha: SPN)

[13] HRÁCH, Karel. 1956. "Známá a nová tvář Viléma Závady", Květen, 1956, roč. 1, č. 5, s. 142–143

[14] JACOBSON, Simon. 2008. Smysluplný život. Rebe Menachem Mendel Schneerson a jeho moudrost (Praha: Chabad Lubavitch)

[15] JANOUŠEK, Pavel a kol. 2007. Dějiny české literatury 1945–1989 (II. 1948–1958) (Praha: Academia)

[16] JANŮ, Jaroslav. 1955. "Básník a charakter", Nový život, 1955, č. 4, s. 366–369

[17] JUNGMANN, Milan. 1955. "Dílo mužného srdce", Literární noviny, 1955, roč. 4, č. 21, s. 5

[18] KOŽMÍN, Zdeněk. 1986. Interpretace básní (Praha: SPN)

[19] KOŽMÍN, Zdeněk. 1990. Umění básně (Brno: K22a)

[20] LOTMAN, Jurij Michajlovič. 1990. Štruktúra umeleckého textu (Bratislava: Tatran)

[21] MÁLKOVÁ, Iva. 2003. Hledání Viléma Závady (tvůrčí cesty zvláště po roce 1945) (Olomouc: Votobia)

[22] NEJEDLÁ, Jaromíra. 1977. "Kde roste Polní kvítí", in Závada, Vilém: Polní kvítí (Praha: Československý spisovatel), s. 97–103

[23] OPELÍK, Jiří. 1956. "Závadovo Polní kvítí", Host do domu, 1956, roč. 3, č. 2, s. 69–71

[24] PETRMICHL, Jan. 1963. Vilém Závada. Básník českého charakteru (Praha: Československý spisovatel)

[25] PETŘÍČEK, Miroslav. 1957. Glosy k současné české poezii (Praha: Československý spisovatel)

[26] SIVEK, Alois. 1956. "Nad knihou veršů V. Závady", Nová svoboda, 3. 1. 1956, s. 4

[27] SIVEK, Alois. 1957. Polní kvítí. Metodický text (Ostrava: Krajská lidová knihovna)

[28] SKÁLA, Ivan. 1956. "Kniha boje o nový český charakter", Literární noviny, 1956, roč. 5, č. 1, s. 4

[29] ŠAJTAR, Drahomír. 1956. "Starý a nový Závada", Červený květ, 1956, roč. 1, č. 1, s. 14–18

[30] ZÁVADA, Vilém. 1954. "Básnická cesta Jana Nerudy", Literární noviny, roč. 3, č. 28, 10. 7. 1954, s. 3

[31] ZÁVADA, Vilém. 1950. "Pišme pro dělníky", Nový život, Ostrava 1950, s. 945