Mizení básníka : recepční historie Otakara Theera

Název: Mizení básníka : recepční historie Otakara Theera
Variantní název:
  • A disappearing poet : Otakar Theer's reception history
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 1, s. 48-69
Rozsah
48-69
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper focuses on the reception history of Czech modern poet Otakar Theer. It analyses interpretations and appreciations devoted to Theer's personality and/or his poetry from the end of the 1910s to the end of the 20th century. These analyses show that, in the 1910s and 1920s, Theer's works were a vital subject matter of dispute. Different contemporary conceptions are projected into the discourse, and the young postwar generation considers the poet – as a pronounced individualist – a clear antithesis to the desirable literature of the new era. In the 1930s, the poet is only considered the matter of literary history, and the attention paid to him diminishes. It culminates after 1945 when his name disappears from the literary-historical and critical discourse due to the generation reasons as well as the ideological causes. In contrast to other modern poets, Theer is unable to overcome the ideological barrier imposed by the regime.
Note
Při vzniku práce byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
Reference
[1] BRABEC, Jiří. 1959. "Otakar Theer. 1880–1917", Literární noviny 8, č. 50, s. 5

[2] CETL, Jiří. 1950. "70 let od narození Otakara Theera", Rovnost 66, č. 40, 16. 2., s. 3

[3] ČAPEK, Jan B. 1931. "O souboru Theerovy poezie", Čin 2, s. 338–343

[4] ČAPEK, Karel. 1984. O umění a kultuře I, ed. E. Macek, M. Pohorský (Praha: Československý spisovatel)

[5] D. 1916. "Nová kniha Theerova", Lidové noviny 24, č. 45, 15. 2., s. 1–2

[6] DYK, Viktor. 1924. "Básnická pozůstalost Theerova", Lumír 51, 1924, č. 9, s. 504

[7] DYK, Viktor. 1928. "Deset let po smrti Otakara Theera", Lumír 54, č. 8, s. 436–438

[8] FISCHER, Otokar. 1916. "Všemu navzdory", Květy 37, s. 743–748

[9] FISCHER, Otokar. 1918. "Úvodní slovo k básním Otakara Theera", Česká revue 11, č. 5, s. 272–277

[10] FISCHER, Otokar. 1922. "Revoluční drama", Národní listy 62, č. 109, 21. 4., s. 4

[11] FISCHER, Otokar. 1924. "Pseudonymy devadesátých let", Kritika 1, č. 4–5, s. 140–170

[12] FISCHER, Otokar. 1931. "Ze vzpomínek na Otakara Theera", Rozpravy Aventina 6, č. 27, s. 313–315

[13] GÖTZ, František. 1924a. "Ot. Theer. Nevlastní syn Boží", Kritika 1, č. 4–5, s. 180–185

[14] GÖTZ, František. 1924b. "Básnická pozůstalost Otakara Theera", Národní osvobození 1, č. 285, 16. 11., s. 5–6

[15] GÖTZ, František. 1930. "Smysl básnického zjevu Otakara Theera", Národní osvobození 7, č. 336, 7. 12., s. 4

[16] GÖTZ, František. 1937. "Otakar Theer po dvaceti letech", Národní osvobození 14, č. 299, 21. 12., s. 6

[17] HÁJEK, Jiří. 1942a. "Theerova cesta k člověka", Lidové noviny 50, č. 538, 25. 10., příl. s. 2

[18] HÁJEK, Jiří. 1942b. "Básník Otakar Theer", Lidové noviny 50, č. 619, 20.12., s. 4

[19] HLÁVKA, Miloš. 1940. "Otakar Theer, básník nového češství", Venkov 35, č. 58, 10. 3., s. 8

[20] HORA, Josef. 1920. "Na paměť Otakara Theera", Kmen 4, č. 5, s. 54–56

[21] HORA, Josef. 1924. "Za básníkem", Rudé právo 5, č. 12, 13. 1., příl. s. 3–4

[22] HORA, Josef. 1928. "Deset let", Literární noviny 2, č. 18, s. 1, č. 19, s. 1, č. 20, s. 1

[23] HORA, Josef. 1929. "Pět let od smrti Wolkerovy", Plán 1, č. 1, s. 63–64

[24] HORA, Josef. 1930. "Česká lyrika po válce", Literární rozhledy 14, č. 4, s. 151–154

[25] JANOVIC, Vladimír. 2018. "Vysoko nad městem", in O. Theer: Vysoko nad městem (Praha: Akropolis), s. 137–159

[26] JELÍNEK, Hanuš. 1918. "Otakar Theer", Zlatá Praha 35, č. 15, s. 180

[27] JELÍNEK, Hanuš. 1930. "Otakar Theer", Lumír 56, č. 5, s. 270

[28] JPL. 1937. "20 let od smrti Otakara Theera", Pondělní Haló noviny 5, č. 299, 20. 12., s. 2

[29] KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. 1918. "Lyrika Otakara Theera", Moderní revue, sv. 32, č. 5, s. 229–233

[30] KNOESL, Bohuslav. 1937. "Glosa k Theerově osobnosti", Lumír 64, č. 3, s. 149–150

[31] KNAP, Josef. 1920. Alej srdcí (Plzeň: K. Beníško)

[32] KNAP, Josef. 1927. "Deset let od smrti básníka Otakara Theera", Venkov 22, č. 300, 20. 12., s. 3

[33] KODÍČEK, Josef. 1922. "Faëthon a Velikonoce", Tribuna 4, č. 99, 28. 4., s. 5

[34] KREJČÍ, František V. 1916. "Otakar Theer: Všemu navzdory", Právo lidu 25, č. 92, 2. 4., s. 4

[35] KREJČÍ, František V. 1933. "A. M. Píša: Otakar Theer II", Právo lidu 44, č. 131, 4. 6., s. 9

[36] MED, Jaroslav. 1990. "Všemu navzdory – Otakar Theer", in M. Červenka, V. Macura, J. Med, Z. Pešat: Slovník básnických knih (Praha: Československý spisovatel), s. 361–363

[37] NA PAMĚŤ… 1920. Na paměť Otakara Theera (Praha: B. M. Klika)

[38] NOVÁK, Arne. 1917. "Otakar Theer", Venkov 12, č. 301, 21. 12., s. 2–3

[39] NOVÁK, Arne. 1918. "Záhada smrti v básnickém díle Otakara Theera", Lumír 46, č. 3, s. 97–106

[40] NOVÁK, Arne. 1920. "In memoriam Otakara Theera", Venkov 15, č. 40, 17. 2., s. 2–3

[41] NOVÁK, Arne. 1922. "F. T. Marinetti: Osvobozená slova", Lidové noviny 30, č. 276, 3. 6., s. 7

[42] NOVÁK, Arne. 1927. "Otakar Theer na křižovatkách české lyriky", Lumír 54, č. 8, s. 395–403

[43] NOVÁK, Arne. 1930. "V neděli v restauraci", Lidové noviny 38, č. 85, 16. 2., s. 1–2

[44] PAPOUŠEK, Vladimír et al. 2010. Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 (Praha: Academia)

[45] PÍŠA, Antonín M. 1921. "Háje, kde se tančí", Orfeus 1, č. 3, s. 78–84

[46] PÍŠA, Antonín M. 1928. "Dvě výročí", Rozpravy Aventina 3, č. 8, s. 91–92

[47] PÍŠA, Antonín M. 1931/1932. "Příklad Otakara Theera", in Almanach Kmene 1931–32 (Praha: Kmen), s. 62–66

[48] PÍŠA, Antonín M. 1937. "Metody Arne Nováka", Právo lidu 48, č. 153, 1. 7., s. 5

[49] PÍŠA, Antonín M. 1940. "Památce Otakara Theera", Národní práce 2, č. 46, 16. 2., s. 4

[50] POLÁK, Karel. 1955. "Otakar Theer", Literární noviny 4, č. 7, s. 4

[51] POLAN, Bohumil. 1918. "Básnická osobnost Otakara Theera", Nové Čechy 1, č. 2, s. 63–69

[52] PUJMANOVÁ, Marie. 1922. "Ztučnění srdce a nutnost převratné kultury. II", Tribuna 4, č. 164, 16. 7., s. 3

[53] RUTTE, Miroslav. 1917. "Za Otakarem Theerem", Národní listy 57, č. 347, 21. 12., s. 1

[54] RUTTE, Miroslav. 1927. "Jaro generací", Rozpravy Aventina 2, č. 18, s. 202–204

[55] ŘEZÁČ, Václav. 1956. Bitva (Praha: Československý spisovatel)

[56] SLAVÍK, Ivan. 1965. "Slovo o Otakaru Theerovi", Plamen 7, č. 3, s. 55

[57] SUCHOMEL, Milan. 1980. "Básník epochy zlomu aneb několik theerovských protimluvů", in O. Theer: Hořká idyla (Praha: Odeon), s. 7–26

[58] ŠIMEK, Otokar. 1930a. "K padesátinám Otakara Theera", Rozpravy Aventina 5, č. 21, s. 243–244

[59] ŠIMEK, Otokar. 1930b. "Otakar Theer před dvaceti lety", Literární rozhledy 14, č. 5–6, s. 209, 212–213

[60] ŠIMEK, Otokar. 1931. "Definitivní vydání básnického díla Otakara Theera", Lumír 57, č. 7, s. 385–357

[61] ŠALDA, František X. 1918. "Otakar Theer. Náčrt karakterizační", Kmen 1, č. 47, s. 1–4

[62] ŠALDA, František X. 1928. "Otakar Theer", Signál 1, č. 1, s. 3–6

[63] ŠALDA, František X. 1932. "Píšova monografie o Otakaru Theerovi", Šaldův zápisník 5, s. 357–372

[64] ŠTĚDROŇOVÁ, Eva. 1988. "Otakar Theer", Literární měsíčník 17, č. 2, s. 112–115

[65] VÁCLAVEK, Bedřich. 1940. "Meditace nad Otakarem Theerem", Lidové noviny 48, č. 83, 16. 2., s. 7

[66] VANČURA, Vladislav. 1972. Řád nové tvorby (Praha: Svoboda)

[67] VESELÝ, Antonín. 1916. "Naše literatura ve válečném roce 1915", Národní listy 56, č. 16, 16. 1., s. 9

[68] VODÁK, Jindřich. 1930. "Překonavatel", České slovo 22, č. 41, 16. 2., s. 7

[69] z WOJKOWICZ, Jan. 1930. "Otakar Theer jako moderní typ básníka", Rozpravy Aventina 5, 1929/30, č. 21, s. 244–245

[70] ESCARPIT, Robert. 1980. "Sukces i przetrwanie v literaturze", in A. Mencwel (ed.): W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Tom. II (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy), s. 118–155

[71] MEIZOZ, Jérôme. 2010. "Modern Posterities of Posture: Jean Jacquea Rousseau", in G. J. Dorleijn, R. Grüttemeier, L.Korthals Altes, et al.: Authorship revisited: conceptions of authorship around 1900 and 2000 (Leuven – Walpole: Peeters), s. 81–93 (český překlad "Genealogické linie moderní postury: Jean-Jacques Rousseau", přel. Josef Šebek, Slovo & smysl 16, 2019, č. 31, s. 263–274)

[72] ŠEBEK, Josef. 2019. Literatura a sociálno: Bourdieu, Williams a jejich pokračovatelé (Praha: FF UK)

[73] TICHÝ, Martin. 2016. "'Jsme dnes v době přechodu.' Kritik Arne Novák v desátých letech", in Osobnosti a praxe: k literární kritice v desátých letech 20. století (Opava: SU), s. 9–70

[74] TICHÝ, Martin. 2019. "Zrození čítankové básně", Český jazyk a literatura 69, č. 3, s. 123–126