Neznámá ze Seiny : ke kořenům Nezvalovy básnické skladby

Název: Neznámá ze Seiny : ke kořenům Nezvalovy básnické skladby
Variantní název:
  • Neznámá ze Seiny (The Unknown of the Seine) : to the roots of Nezval's poem
Autor: Malý, Radek
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 81-88
Rozsah
81-88
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In 1929 Vítězslav Nezval wrote the poem The Unknown from the Seine. This poem has three documented sources of inspiration: Nezval's experience of his childhood, an episode with a drowning person in the 1920's Prague, and the famouse motive of the "Unknown of the Seine," a girl, whose death mask has a mysterious smile. The study offers another source of Nezval's inspiration: Jean Arthur Rimbaud's Ophelia, which Nezval actually translated into Czech. In this poem Rimbaud explores the cult of Ophelia – a beautiful drowned girl. Nezval's poetic composition can be seen as a belated tribute from the Czech poetist to the European cult that deeply inspired symbolism and decadence.
Reference
[1] NEZVAL, Vítězslav, 2001. Básně I (Brno: Host)

[2] NEZVAL, Vítězslav, 1948. Básně noci (Praha: František Borový)

[3] NEZVAL, Vítězslav, 1937. "Předmluva k dosavadnímu dílu", in Nezval, Vítězslav: Most (Praha: František Borový), s. 13–61.

[4] NEZVAL, Vítězslav, 1977. "K mému překladu Rimbauda", in Rimbaud, Jean Arthur: Má bohéma. Z díla J. A. Rimbauda (Praha: Čs. spisovatel), s. 347–355.

[5] RIMBAUD, Jean Arthur, 1977. Má bohéma. Z díla J. A. Rimbauda (Praha: Čs. spisovatel)

[6] RIMBAUD, Jean Arthur, 1981. Poésies – Une saison en enfer, Illuminations, Oeuvres diverses (Paris: Presses Pocket)

[7] BLAHYNKA, Milan, 1976. S Vítězslavem Nezvalem. Kapitoly o životě a tvorbě (Praha: Mladá fronta)

[8] KINDLER, Simone, 2004. Ophelia: Der Wandel von Frauenbild und Bildmotiv (Berlin: Reimer)

[9] RIMBAUD, Jean Arthur, 1921. Leben und Dichtung. Přeložil K. L. Ammer (Leipzig: Insel-Verlag)

[10] TAUFER, Milan, 1957. Národní umělec Vítězslav Nezval (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)