Jak čtou elitní čtenáři

Název: Jak čtou elitní čtenáři
Variantní název:
  • How elite readers read
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 113-125
Rozsah
113-125
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study deals with the relationship of university students to books, reading, and literary education, reports the results of surveys, provides analyses of the received data, and presents conclusions about the findings. The inspiration for the research problem and the methodology of the survey were drawn from professional books written by Jiří Trávníček Do We Read? Czech Citizens and Their Attitude to the Book (2008), Readers and Internauts. Czech Citizens and Their Attitude to the Book (2011) and Overloaded by Books. What we read and buy (2013) which represent contemporary survey projects of larger extent focused on reading in the Czech Republic. The first survey questioned university students comprising 355 respondents, 42 men and 313 women. The second survey questioned university students comprising 188 respondents, 24 men and 164 women. The research factors included: - pattern of book reading behaviour (process of reading, buying books, visiting public libraries); reading strategies ("how", "where" and "when" they read); reading in foreign languages; favourite writers, works, literary genres etc.; correlation between school assessment and reading; correlation between a positive attitude towards literature classes (or the teacher) and reading etc.
Reference
[1] FIBIGER, Martin, 2013. Vztah gymnazistů a vysokoškoláků ke knize, čtení a literární výchově (Ústí nad Labem: PF UJEP)

[2] GAVORA, Peter, 1996. Výzkumné metody v pedagogice (Brno: Paido)

[3] HAMAN, Aleš, 1991. Literatura z pohledu čtenářů (Praha: Československý spisovatel)

[4] HENDL, Jan, 2006. Přehled statistických metod zpracování dat (Praha: Portál)

[5] CHALOUPKA, Otakar, 2002. Takoví jsme my – čeští čtenáři (Praha: Adonai)

[6] CHRÁSKA, Miroslav, 2010. Metody pedagogického výzkumu (Praha: Grada Publishing)

[7] PELIKÁN, Jiří, 1998. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů (Praha: Karolinum)

[8] PUNCH, Keith F., 2008. Základy kvantitativního šetření (Praha: Portál)

[9] TRÁVNÍČEK, Jiří, 2008. Čteme? (Brno: Host)

[10] TRÁVNÍČEK, Jiří, 2011. Čtenáři a internauti (Brno: Host)

[11] TRÁVNÍČEK, Jiří, 2014. Překnížkováno (Brno: Host)