Tvůrčí filmový přepis: Adelheid

Název: Tvůrčí filmový přepis: Adelheid
Variantní název:
  • Creative film adaptation: Vláčil's Adelheid
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [29]-40
Rozsah
[29]-40
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This study deals with Adelheid (1969), František Vláčil's film adaptation based on Vladimír Körner's novel of the same name. The director does not disrupt the main story line of the original text; nevertheless he simplifies it by omitting some episodes. With his "open adaptation" Vláčil offers greater space for the viewer to reflect on a still traumatic historical topic: the expulsion of the German minority from post-war Czechoslovakia. Such a shift is made possible thanks to the "unorthodox material" of the literary text. This study explores the creative avant-garde methods used in the film, which above all demonstrate Vláčil's exceptional cinematic poetics. The adaptation itself is then examined as a distinctive process of intermedial transposition. The outcome of such a creative process is a new audiovisual work of art constructing a fictional world that portrays human freedom, the relationship between an individual and external unfortunate events and the topic of misunderstanding. Vláčil's Adelheid is shown ultimately to provide universal testimony about human existence in a disturbed world.
Note
Název článku v tištěném obsahu: Filmová adaptace Körnerovy novely Adelheid.
Reference
[1] Adelheid (František Vláčil, 1969)

[2] Holubice (František Vláčil, 1960)

[3] Skleněná oblaka (František Vláčil, 1958)

[4] Údolí včel (František Vláčil, 1968)

[5] KÖRNER, Vladimír, 1979. Zrození horského pramene (Praha: Československý spisovatel)

[6] KÖRNER, Vladimír, 1989. Adelheid, Údolí včel, Anděl milosrdenství (Praha: Československý spisovatel)

[7] KÖRNER, Vladimír – VLÁČIL, František, 1968. Adelheid. Technický scénář (Praha: Filmové studio Barrandov)

[8] BOOTH, Wayne, 1961. The Rhetoric of Fiction (Chicago: The University of Chicago Press)

[9] HAMES, Peter, 2005. The Czechoslovak New Wave (London: Wallflower Press)

[10] CHATMAN, Seymour, 2008. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu (Brno: Host)

[11] CHATMAN, Seymour, 2000. Dohodnuté termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu (Olomouc: Univerzita Palackého)

[12] KOSKOVÁ, Helena, 2000. "Šedesátá léta – zlatý věk české prózy?", in Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a … zklamání, red. R. Denemarková (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR ), s. 19–30

[13] LUKEŠ, Jan, 1988. "Film a mladší česká próza sedmdesátých a osmdesátých let", in Filmový sborník historický [Sv.] 1., Film a literatura (Praha: Československý filmový ústav), s. 273–300

[14] MAREŠ, Petr, 1996. "'Gehen Sie in mein Zimmer'... K vícejazyčné komunikaci ve filmu", Iluminace 8, č. 2, s. 37–53

[15] MATZNER, Antonín – PILKA, Jiří, 2002. Česká filmová hudba (Praha: Dauphin)

[16] Mc FARLANE, Brian, 1996. Novel To Film An Introduction to the Theory of Adaptation (Oxford: Clarendon Press)

[17] Mc FARLANE, Brian, 2007. "Reading Film and Literature", in The Cambridge Companion to Literature on Screen, edd. D. Cartmell, I. Whelehan (Cambridge: Cambridge University Press 2007), s.15–28

[18] MRAVCOVÁ, Marie, 1992. "Vladimír Körner: Adelheid (1967)", in Česká literatura 1945 – 1970. Interpretace vybraných děl, red. J. Táborská, M. Zeman (Praha: Státní pedagogické nakladatelství), s. 362–373

[19] PETŘÍČEK, Miroslav, 1967. "Téma a stylizace", Host do domu 14, č. 6, s. 61

[20] PŘÁDNÁ, Stanislava – ŠKAPOVÁ, Zdena – CIESLAR, Jiří, 2002. Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let (Praha: Pražská scéna)

[21] STRUSKOVÁ, Eva, 1997. "O věcech trvalých a pomíjivých. Rozhovor s Františkem Vláčilem", Film a doba 39, č. 4, s. 173

[22] TUNYS, Ladislav, 1969. "František Vláčil natáčí Adelheid", Kino 24, č. 6, s. 3.

[23] WOLF, Werner, 2011. "Intermedialita: široké pole výzkumu a výzva literární vědě", Česká literatura 59, č. 1, s. 62–85