K problému problémové dramatiky : Já, Jákob Vítězslava Gardavského

Název: K problému problémové dramatiky : Já, Jákob Vítězslava Gardavského
Variantní název
Contribution to the discourse on problem drama : Já, Jákob by Vítězslav Gardavský
Autor: Kroča, David
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2010, roč. 13, č. 1-2, s. [189]-197
Rozsah
[189]-197
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The paper deals with the interpretation of the play Já, Jákob (prem. 1968) written by the philosopher Vítězslav Gardavský (1923-1978). This drama, well rooted in biblical motifs, presents the old testament myth of Jacob as a parable of a man's eternal struggle for his own identity. The author of this paper is trying to answer the question to what extent this drama stands out from the context of the 1960s drama, whether it comprises the features of so-called problem drama and why the potential of its stage presentation is considerably limited.
Reference
[1] DANĚK, Oldřich, 1966. Čtyřicet zlosynů a jedno neviňátko (Praha: Orbis)

[2] GARDAVSKÝ, Vítězslav, 1967. Bůh není zcela mrtev (Praha: Československý spisovatel)

[3] GARDAVSKÝ, Vítězslav, 1969. Já, Jákob (Praha: Dilia)

[4] REJNUŠ, Miloš – RENČ, Václav, 1967. Královské vraždění (Praha: Orbis)

[5] REJNUŠ, Miloš, 1966. Urhamlet (Praha: Dilia)

[6] UHDE, Milan, 1967. Děvka z města Théby (Praha: Dilia)

[7] ČERNÝ, Jindřich, 1968. "Filosof na jevišti", Host do domu 15, č. 7, s. 42–44

[8] HOŘÍNEK, Zdeněk, 1968. "On, Jákob", Divadlo 19, č. 7, s. 22–25

[9] JANOUŠEK, Pavel (ed.), 2008. Dějiny české literatury 1945–1989. III. 1958–1969 (Praha: Academia)

[10] KUDĚLKA, Viktor, 1968. "Pokušení dramatu", Divadelní noviny 11, č. 21, s. 4

[11] MACHONIN, Sergej, 1968. "Brněnský pokus", Literární listy 1, č. 10, s. 7

[12] PAVIS, Patrice, 2003. Divadelní slovník, přel. Daniela Jobertová (Praha: Divadelní ústav)

[13] ZÁVODSKÝ, Vít, 1968. "Jákob neboli zrození člověka", Kulturní tvorba 6, č. 19, s. 13