Společensko-kritické aspekty české metafyzické detektivky

Název: Společensko-kritické aspekty české metafyzické detektivky
Variantní název
The Czech metaphysical detective novel and its socio-critical aspects
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 56-74
Rozsah
56-74
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The metaphysical detective novel is a non-forged genre in the Czech literary world. In this short study, therefore, we try to introduce the specifics of this genre briefly, then we deal with its different varieties presenting a socio-critical overlap. Focusing on strategies of investigation and social critique, we analyze works by Czech authors Radka Denemarková, Václav Kahuda, Miloš Urban, and Patrik Ouředník. In conclusion, we demonstrate that social critique represents important and often manifest aspiration of contemporary Czech metaphysical detective novel.
Reference
[1] AJVAZ, Michal, 2008. Cesta na jih (Brno: Druhé město)

[2] BORGES, Jorge Luis, 1999. Nesmrtelnost (Praha: Hynek)

[3] DENEMARKOVÁ, Radka, 2014. Příspěvek k dějinám radosti (Brno: Host)

[4] ECO, Umberto, 1988. Jméno růže (Praha: Odeon)

[5] FUKS, Ladislav, 1983. Vévodkyně a kuchařka (Praha: Československý spisovatel)

[6] KAHUDA, Vladimír, 2014. Vítr, tma, přítomnost (Brno: Druhé město)

[7] RYWIKOVÁ, Nela, 2013. Dům číslo 6 (Brno: Host)

[8] STANČÍK, Petr, 2014. Mlýn na mumie (Brno: Druhé město)

[9] SÝKORA, Martin, 2013. Modré stíny (Brno: Host)

[10] ŠKVORECKÝ, Josef, 1991. Mirákl (Praha: Atlantis)

[11] TOKARCZUKOVÁ, Olga, 2010. Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých (Brno: Host)

[12] TUČKOVÁ, Kateřina, 2012. Žítkovské bohyně (Brno: Host)

[13] URBAN, Miloš, 1999. Sedmikostelí (Praha: Argo)

[14] URBAN, Miloš, 2014. Přišla z moře (Praha: Argo)

[15] OUŘEDNÍK, Patrik, 2006. Ad Acta (Praha: Torst)

[16] ADAMOVIČ, Ivan, 2016. "Kratochvilná historie profízlovaného Česka podávaná prózou", in Iliteratura.cz. Dostupné zde: http://www.iliteratura.cz/Clanek/36109/kahuda-vaclav-vitr-tma-pritomnost, cit. 18. 5. 2018

[17] BĚLÍČEK, Jan, 2014. "Vnitřnosti sametové revoluce", A2, č. 16,. Dostupné z: https://www.advojka.cz/archiv/2014/16/vnitrnosti-sametove-revoluce, cit. 3. 4. 2018

[18] BÍLEK, Petr A., 2014. "Tohle už není náš svět", Respekt. Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2014/41/tohle-uzneni-nas-svet, cit. 6. 5. 2018

[19] GOMEL, Elana. "Mystery, Apocalypse and Utopia: The Case of the Ontological Detective Story", Science Fiction Studies 22(3), s. 343–356

[20] HOLQUIST, Michael, 1971. "Whodunit and Other Questions: Metaphysical Detective Stories in Post-War Fiction," New Literary History, Modernism and Postmodernism: Inquiries, Reflections, and Speculations, vol. 3, no. 1, s. 135–136 | DOI 10.2307/468384

[21] KADLECOVÁ, Kateřina, 2014. "Bitevní pole Žena", Reflex, 30. 10., s. 48

[22] KANDA, Roman, 2014. "Splendid isolation", Tvar, č. 13, s. 3

[23] KUBÍČKOVÁ, Klára, 2013. "Nela Rywiková snad ukáže své skutečné kvality v příští knize", Idnes. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/nela-rywikova-recenze-0u8-/literatura.aspx?c=A130607_162138_literatura_ob, cit. 12. 5. 2018

[24] KUBÍČKOVÁ, Klára, 2014. "Znásilnění je těžké téma pro román. Denemarková to zvládá", Idnes. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/radka-denemarkova-prispevek-k-dejinam-radosti-fov-/literatura.aspx?c=A141012_122609_literatura_vha, cit. 13. 5. 2018

[25] MANDYS, Pavel, 2006. "Hra na schovávanou", Týden, č. 48, s. 82

[26] MCHALE, Brian, 1987. Postmodernist Fiction (Londýn: Routledge)

[27] MERIVALE Patricia, SWEENEY Susan Elizabeth, 1999. Detecting Texts. The Metaphysical Detective Story from Poe to Posmodernism (University of Pensylvania: University of Pensylvania Press)

[28] MERIVALE, Patricia, 1967. "The Flaunting of Artifice in Vladimir Nabokov and Jorge Luis Borges", in Contemporary Literature Vol. 8, No. 2, pp. 294–309. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/1207107, cit. 15. 5. 2018

[29] MONTENOT, Jean, 2012. "Ad acta, ad arbitum", in Souvislosti 1. Dostupné z: http://www.nllg.eu/spip.php?article840, cit. 8. 4. 2018

[30] PETŘÍČEK, Miroslav, 2000. Majestát zákona: Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (Praha: Herrmann & synové)

[31] SPANOS, William V., 1972. "The Detective and the Boundary: Some Notes on the Postmodern Literary Imagination", Boundary Vol. 2 1, 1, s. 147–168 | DOI 10.2307/302058

[32] STANĚK, Jan, 2007. "Zapomenutá vražda", Host, č. 3. Dostupné z: http://www.nllg.eu/spip.php?article677, cit. 6. 4. 2018

[33] TANI, Stefano, 1984. The Doomed Detective. The Contribution of the Detective Novel to Postmodern American and Italian Fiction (Southern Illinois University: Southern Illinois University Press)

[34] TUREK, Kazimír, 2006. "Patrik Ouředník, Ad acta", Lidové noviny, č. 272, s. 6