Translation of language varieties in the Flemish dubbing of Harry Potter and the Prizoner of Azkaban

Název: Translation of language varieties in the Flemish dubbing of Harry Potter and the Prizoner of Azkaban
Zdrojový dokument: Theory and Practice in English Studies. 2019, roč. 8, č. 1, s. [23]-34
Rozsah
[23]-34
  • ISSN
    1805-0859
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article discusses the Flemish dubbing of the 2004 film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban with a focus on the language varieties and accents used in both the English and Flemish versions of the film. It briefly introduces the language environment of Flanders, the northern part of Belgium, and draws a comparison between the accents used in the English version of the film – Received Pronunciation, Estuary English, and regional accents – and in the Flemish dubbing, represented by the standard language, tussentaal, and regiolects. Special attention is given to the relationship between the variety of accent of the characters, and their positions in society and personal traits, concluding that while the Flemish dubbing is strongly inspired by the English original, there is also present a considerable influence of the social connotations of the different language varieties.
Reference
[1] De Caluwe, Johan and E. Van Renterghem. 2011. "Regiolectisering en de Opkomst van Tussentaal in Vlaanderen" Taal en Tongval 63 (1): 61-77. | DOI 10.5117/TET2011.1.DECA

[2] De Caluwe, Johan. 2002. "Tien Stellingen over Functie en Status van Tussentaal in Vlaanderen." In Taalvariatie en Taalbeleid. Bijdragen aan het Taalbeleid in Nederland en Vlaanderen, edited by Johan De Caluwe, et al. 57-67. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers.

[3] De Wachter, Lieve and Jordi Heeren. 2010. "Taalvariatie in Enkele 'Nederlandse' en 'Vlaams Gesproken' Animatiefilms." In Liever Meer of Juist Minder? Over Normen en Variatie in Taal, edited by Els Hendrickx, Karl Hendrickx, Willy Martin, Hans Smessaert, William Van Belle and Joop van der Horst. 147-161. Gent: Academic Press.

[4] Deprez, Kas. 2012. "De Taal van de Vlamingen." In De Manke Usurpator. Over Verkavelingsvlaams, edited by Kevin Absillis, Jürgen Jaspers and Sarah Van Hoof. 401-417. Gent: Academia Press.

[5] Geeraerts, Dirk. 2001. "Een Zondagspak? Het Nederlands in Vlaanderen: Gedrag, Beleid, Attitudes". Ons Erfdeel 44 (1): 337-344.

[6] Grondelaers, Stefan & Roeland van Hout. 2011. "The Standard Language Situation in the Low Countries: Top-down and Bottom-up Variations on a Diaglossic Theme". Journal of Germanic Linguistics 23 (1): 199-243. | DOI 10.1017/S1470542711000110

[7] Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. 2004. Directed by Alfonso Cuarón. London: Warner Bros. Pictures.

[8] Hughes, Arthur. 2005. "Variation in English." In English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles, edited by Arthur Hughes, Peter Trudgill and Dominic Watt. 1-17. London: Hodder Arnold.

[9] Kleknerová, Lýdia. 2016. "'Allee, da Meende nu toch nie'. Substandaardtaalgebruik in de Vlaamse Nasynchronisaties van Animatiefilms." Master thesis, Masarykova Univerzita.

[10] Lundervold, Lene. 2013. "Harry Potter and the Different Accents. A Sociolinguistic Study of Language Attitudes in Harry Potter and Game of Thrones." Master thesis, University of Bergen.

[11] Lybaert, Chloé. 2015. "De Ideologische Positie van Algemeen Nederlands in Vlaanderen. De Standaardiseringsideologie onder Druk?" Taal en Tongval 67 (1): 97-134. | DOI 10.5117/TET2015.1.LYBA

[12] Rowling. Joanne Kathleen. 2004. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. London: Bloomsbury.

[13] Trudgill, Peter. 1999. "Standard English: What It Isn't." In Standard English: The Widening Debate, edited by Tony Bex and Richard J. Watts. 117-128. London: Routledge.

[14] Van Bezooijen, Renée. 2002. "Methoden van Onderzoek naar Lexicale Variatie." In Taalvariatie en Taalbeleid. Bijdragen aan het Taalbeleid in Nederland en Vlaanderen, edited by Johan De Caluwe, et al. 19-36. Antwerpen/Apeldoorn: Garant Uitgevers.

[15] Van Hoof, Sarah. 2013. "Feiten en Fictie: Een Sociolinguïstische Analyse van het Taalgebruik in Fictieseries op de Vlaamse Openbare Omroep (1977-2012)." PhD diss., Universiteit Antwerpen.

[16] Žárská, Lenka. 2018. "Taalvariatie in de Vlaamse Nasynchronisatie van Harry Potter en de Gevangene van Azkaban." Bachelor's thesis, Masarykova Univerzita.