Graeco-Latina Brunensia 2011, roč. 16, č. 1

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Poznámka
  • Toto číslo časopisu Graeco-Latina Brunensia vychází v rámci výzkumného záměru MSM 0021622435 "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Obsah čísla tvoří upravené příspěvky z mezinárodní konference klasické a byzantské literatury "Literary crossroads", pořádané Ústavem klasických studií FF MU ve dnech 19.–22.9.2011 v Brně.
  • The present issue of Graeco-Latina Brunensia is published under the auspices of the Centre for Interdisciplinary Research into Ancient Languages and Early Stages of Modern Languages (research program MSM 0021622435) at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The issue contains reviewed papers presented at the International Conference on Ancient and Byzantine Literature "Literary Crossroads", organized by the Department of Classical Studies, Faculty of Arts, Masaryk University (19–22 September 2011, Brno).
Page Title
Graeco-Latina Brunensia | pdficon
Page Title
Podmínky přijímání příspěvků | pdficon
Page Title
[3]-13 The functioning of epic in Satire I of Juvenal Franczyk, Agnieszka | pdficon
Page Title
[15]-28 Lucretius and the modern interdisciplinary critique of religion Franek, Juraj | pdficon
Page Title
[29]-39 Figuren und Wortspiele in den byzantinischen Bettelgedichten und die Frage der Autorschaft Kulhánková, Markéta | pdficon
Page Title
[41]-48 The division of Lucilius' fragments, a personal opinion of the topic : satire in Lucilius' preserved fragmentary work Poláková, Mariana | pdficon
Page Title
[49]-59 "Is really Syntipas a translation? : the case of The faithful dog" Redondo, Jordi | pdficon
hidden section Taking God seriously
Page Title
[61]-75 Taking God seriously Senegačnik, Brane | pdficon
Page Title
[77]-86 A Byzantine grammar treatise attributed to Theodoros Prodromos Zagklas, Nikolaos | pdficon