Graeco-Latina Brunensia 2013, roč. 18, č. 2

Obrázek
Název čísla
Sborník na počest Eleny Marečkové
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1803-7402 (print)
2336-4424 (online)
Poznámka
  • Curaverunt Katarina Petrovićová et Libor Švanda
hidden section Laudationes
Page Title
[5]-9 Laudationes Reichová, Hana; Pavlíková, Ludmila; Severová, Marta; Šimon, František | pdficon
Page Title
[11]-16 Soupis prací Eleny Marečkové Artimová, Jozefa | pdficon
Články
Page Title
[17]-31 Examples of behavioural, value or habitual gaps in Slovak translations of the New Testament Artimová, Jozefa | pdficon
[33]-41 Rolle der Gotter in der antiken Fabel Bartoňková, Dagmar | pdficon
[43]-66 Alegoria medica en la poesia moral de Gregorio Nacianceno Brodňanská, Erika; Koželová, Adriána | pdficon
[67]-76 Sklaven in der antiken Medizin Bujalková, Mária | pdficon
[77]-87 A case of habere + participle in late Latin Mikulová, Jana | pdficon
[89]-96 Urachus in medicine: what is the motivation of this term? Pořízková, Kateřina | pdficon
[97]-108 Vplyv latinčiny a gréčtiny na pomenovania chorôb v predspisovnom období vývinu slovenčiny Ricziová, Beata | pdficon
[109]-120 Latinské lexémy v rukopisnom diele Opuscula artis chymicae (17. stor.) Rollerová, Anna | pdficon
[121]-150 Magister docet utilitatem abrotani : Macerův pelyněk brotan (abrotanum) v bohemikálních komentářích z počátku 15. století Stehlíková, Dana | pdficon
[151]-158 On the anatomical term tunica dartos Šimon, František | pdficon
[159]-174 Erasmus von Rotterdam und Leonard Stockel: zwei Modellpredigten uber dieselbe Perikope Škoviera, Daniel | pdficon
[175]-185 Ke Klaretově spisu Complexionarius Švanda, Libor | pdficon
[187]-197 Contributi all'interpretazione di alcune tabellae defixionum Urbanová, Daniela | pdficon
[199]-214 Dicta de disposicione hominis et eius membris Alexandri Hispani v rukopisu 113/110 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna Zachová, Irena | pdficon
Miscellanea ad honorem doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Page Title
[217]-237 Indoevropské laryngály a jejich řecké a latinské střídnice Bartoněk, Antonín | pdficon
[239]-246 Diluvia diluenda! Potopám zatopit! Svobodová, Dana | pdficon
Page Title
[247] Graeco-Latina Brunensia | pdficon
Page Title
[248]-[249] Podmínky přijímání příspěvků | pdficon