Z jihoamerické lingvistiky

Název: Z jihoamerické lingvistiky
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. [143]-144
Rozsah
[143]-144
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Alonso, A. De la pronunciación medieval a la moderna en español. I. Madrid, 1955. s. 388 a 390.
Coseriu, E. Logicismo y antilogicismo en la gramática.1. vyd. Montevideo. 1957.
Piccardo, Luis Juan. El concepto del oración. Montevideo, 1954.
Rona, José Pedro. Aspectos metodológicos de la dialectología hispanoamericana Montevideo, 1958.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.