1-2

Title: Opuscula historiae artium
Rok: 2010
Ročník: 59 [54]
Číslo: 1-2
Rok vydání
2010
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 2–3
Slavíček, Lubomír
PDF
Články – Articles
Title Document
Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? : osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova | 4–29
Flídr, Aleš
PDF
Výzdoba a původní funkce sakristie kostela sv. Kateřiny ve Velvarech | 30–41
Frantová, Zuzana
PDF
Mezi reklamou a komemorací : signatury slezských malířů v období baroka | 42–51
Kozieł, Andrzej
PDF
"Pour décrire les grandes actions" : mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako výraz reprezentace | 52–67
Konečný, Michal; Miltová, Radka
PDF
Mezi architekturou a malbou : Bedřich Feuerstein jako hostující výtvarník stálého českého divadla v Brně | 68–77
Matulová, Jitka
PDF
Kratší studie – Shorter notices
Title Document
Gregor Reisch a ikonografie na prahu novověku | 78–85
Konečný, Lubomír
PDF
Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně | 86–91
Valeš, Tomáš
PDF
Pieta Hanse Ticheho | 92–99
Janás, Robert
PDF
Diskuse – Discussion
Title Document
[Úvod k nové rubrice Diskuse] | 100
Bartlová, Milena
PDF
Mají dějiny umění budoucnost? | 101–102
Bartlová, Milena
PDF
Dějepis umění v obecné teorii sociálních systémů | 103–108
Kroupa, Jiří
PDF
Je třeba nadále učit dějiny umění v jejich tradiční podobě | 108–110
Togner, Milan
PDF
hidden section Obsah 59. ročníku
Title Document
Obsah 59. ročníku | 111
PDF