[Bagoňová-Šidlová, M. Rumunsko-slovenský a slovensko-rumunský vreckový slovník]

Autor: Beneš, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 20, č. A19, s. 264-265
Rozsah
264-265
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bagoňová-Šidlová, M. Rumunsko-slovenský a slovensko-rumunský vreckový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1970. 1016 s.
Document