[Struktur und Funktion des sozialen Wortschatzes in der französischen Literatur. Red. Ulrich Ricken]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 20, č. A19, s. 267-268
Rozsah
267-268
Type: Recenze
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Struktur und Funktion des sozialen Wortschatzes in der französischen Literatur. Red. Ulrich Ricken. Halle (Saale), 1970.
Document