Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1955, roč. 4, č. B3