Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1987, roč. 36, č. B34

Obrázek
Rok
1987
Rok vydání
1987
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[7]-18 Pronikání darwinismu do českých zemí Gabriel, Jiří | pdficon
[19]-29 K otázce takzvané národní povahy Cetl, Jiří | pdficon
[31]-34 Význam české marxistické meziválečné filozofické tradice pro formování české filozofie po druhé světové válce Bretfeldová, Helena | pdficon
[35]-44 Charles Morazé a francouzská historiografie (II) Holzbachová, Ivana | pdficon
[45]-53 Некороторые методологические аспекты эстетики Джорджа Сантаяны Kandareli, T. P. | pdficon
[55]-59 Cesta literárního hrdiny a životní dráha člověka Nový, Lubomír | pdficon
[61]-66 Problémy matematizace společenských věd Krob, Josef | pdficon
[67]-72 K problému ekologizace potřeb Šmajs, Josef | pdficon
[73]-78 Klasifikace norem Štěpán, Jan | pdficon
[79]-84 K otázce vztahu mezi dialektickou rozporností myšlení a formálně logickým sporem : o jedné aplikaci dialektického pojetí úsudku Tošenovský, Ludvík | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[85]-86 [Zeman, Jiří. Filozofie a přírodovědecké poznání] Krob, Josef | pdficon
86-88 [Attwater, Donald. The penguin dictionary of saints. Ed. Catherine Rachel John ; The Penguin dictionary of religions. Edited by John R. Hinnells] Bretfeldová, Helena | pdficon
88 [Is it reasonable to believe in God? Ed. J. Houston] Bretfeldová, Helena | pdficon
Z vědeckého života
Page Title
[89]-91 Konference Filozofie v dějinách a v současnosti Bretfeldová, Helena | pdficon
91-92 Sedmdesátiny Ludvíka Tošenovského | pdficon