Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1960, roč. 9, č. B7

Obrázek
Rok
1960
Rok vydání
1960
Ústav FF MU
Obor
Stati
Page Title
[5]-12 O vědecké pojetí vědeckého ateismu Macháček, Josef | pdficon
[13]-24 Ke kritice Masarykovy "filosofie života" Nový, Lubomír | pdficon
[25]-42 Od abstraktního ke konkrétnímu člověku Blažek, Vladimír | pdficon
[43]-58 Emotivní etika Macháček, Josef | pdficon
[59]-72 Některé filosofické problémy uměleckého realismu Cetl, Jiří | pdficon
Diskuse
Page Title
[73]-84 K pojetí raného západoevropského pozitivismu Cetl, Jiří | pdficon
[85]-94 Několik poznámek k problémům vědecké etiky Hlavoň, Karel | pdficon
[95]-98 K diskusi o logice Macháček, Josef | pdficon
[99]-105 O předmětu dialektické a formální logiky Gabriel, Jiří | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[106]-109 Proletářská revoluce a idealistický socialismus Macháček, Josef | pdficon
109-111 O Leninově boji proti revizionismu Cetl, Jiří | pdficon
111-114 Rozpaky nad filosofií Nový, Lubomír | pdficon
114-116 Kniha o pragmatické gnoseologii Hozman, Karel | pdficon
116-119 Signifika - nové jméno pro staré nepravdy Macháček, Josef | pdficon
120-121 Klasik ruské poezie 19. století Nový, Lubomír | pdficon
121-125 O komunistické morálce Hlavoň, Karel | pdficon
126-127 České lidové pověry Gabriel, Jiří | pdficon
Zprávy
Page Title
[128] Filosofické dílo G.V. Plechanova Cetl, Jiří | pdficon
[128] Nová kniha o marxistické teorii poznání Macháček, Josef | pdficon
[128]-129 Probleme de logică Macháček, Josef | pdficon
129 Z klasické ateistické literatury Hodovský, Ivan; Vítek, Jiří | pdficon
129 Materialismus a empiriokriticismus Gabriel, Jiří | pdficon
129 Bulharský filosof Stefan Conevski Macháček, Josef | pdficon
130 Časopis Přehled Macháček, Josef | pdficon
130-134 Knižní filosofická produkce v ČSR (1958-1959) Gabriel, Jiří | pdficon
Ze života katedry dějin filosofie
Page Title
[135]-136 Tři práce o české buržoazní filosofii Macháček, Josef | pdficon
136-137 Práce členů katedry ve Filosofické jednotě Nový, Lubomír | pdficon
137 Práce katedry na úseku ateismu Nový, Lubomír | pdficon
Výměna
Page Title
138-140 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon