B7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 1960
Ročník: 9
Číslo: B7
Rok vydání
1960
Ústav FF MU
Obor
Stati
Title Document
O vědecké pojetí vědeckého ateismu | [5]–12
Macháček, Josef
PDF
Ke kritice Masarykovy "filosofie života" | [13]–24
Nový, Lubomír
PDF
Od abstraktního ke konkrétnímu člověku | [25]–42
Blažek, Vladimír
PDF
Emotivní etika | [43]–58
Macháček, Josef
PDF
Některé filosofické problémy uměleckého realismu | [59]–72
Cetl, Jiří
PDF
Diskuse
Title Document
K pojetí raného západoevropského pozitivismu | [73]–84
Cetl, Jiří
PDF
Několik poznámek k problémům vědecké etiky | [85]–94
Hlavoň, Karel
PDF
K diskusi o logice | [95]–98
Macháček, Josef
PDF
O předmětu dialektické a formální logiky | [99]–105
Gabriel, Jiří
PDF
Recenze a referáty
Title Document
Proletářská revoluce a idealistický socialismus | [106]–109
Macháček, Josef
PDF
O Leninově boji proti revizionismu | 109–111
Cetl, Jiří
PDF
Rozpaky nad filosofií | 111–114
Nový, Lubomír
PDF
Kniha o pragmatické gnoseologii | 114–116
Hozman, Karel
PDF
Signifika - nové jméno pro staré nepravdy | 116–119
Macháček, Josef
PDF
Klasik ruské poezie 19. století | 120–121
Nový, Lubomír
PDF
O komunistické morálce | 121–125
Hlavoň, Karel
PDF
České lidové pověry | 126–127
Gabriel, Jiří
PDF
Zprávy
Title Document
Filosofické dílo G.V. Plechanova | [128]
Cetl, Jiří
PDF
Nová kniha o marxistické teorii poznání | [128]
Macháček, Josef
PDF
Probleme de logică | [128]–129
Macháček, Josef
PDF
Z klasické ateistické literatury | 129
Hodovský, Ivan; Vítek, Jiří
PDF
Materialismus a empiriokriticismus | 129
Gabriel, Jiří
PDF
Bulharský filosof Stefan Conevski | 129
Macháček, Josef
PDF
Časopis Přehled | 130
Macháček, Josef
PDF
Knižní filosofická produkce v ČSR (1958-1959) | 130–134
Gabriel, Jiří
PDF
Ze života katedry dějin filosofie
Title Document
Tři práce o české buržoazní filosofii | [135]–136
Macháček, Josef
PDF
Práce členů katedry ve Filosofické jednotě | 136–137
Nový, Lubomír
PDF
Práce katedry na úseku ateismu | 137
Nový, Lubomír
PDF
Výměna
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | 138–140
PDF