Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1996, roč. 45, č. B43

Obrázek
Rok
1996
Rok vydání
1996
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-1442-3
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[5]-13 Jubilejní "cogitatio"? : (k 400. výročí narození René Descarta) Dokulil, Miloš | pdficon
[15]-24 K problému hodnot v nynější ekologické krizi Šmajs, Josef | pdficon
[25]-33 Prostor jako vztah geometrie a fyziky Krob, Josef | pdficon
[35]-44 Stephen Toulmin - objektivnost a relativita vědeckého poznání Holzbachová, Ivana | pdficon
[45]-50 O občanské společnosti a přirozených druzích Hollan, David | pdficon
K dějinám české filozofie
Page Title
[51]-53 Za profesorem Jaroslavem Kudrnou | pdficon
[55]-75 Le "sens" de l'historie Tchèque : de Ernst Denis au délà la Charte 77 jusqu' aux débats actuels Horák, Petr | pdficon
[77]-86 Inocenc Arnošt Bláha jako etik Sedlák, Jiří | pdficon
[87]-93 Pavel Tichý - nástin života a díla Raclavský, Jiří | pdficon
[95]-98 K tradicionalismu na přelomu 19. a 20. století Zouhar, Jan | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[101]-102 [Paetzold, Heinz. Ernst Cassirer: von Marburg nach New York: eine philosophische Biographie] Holzbachová, Ivana | pdficon
102-103 [Paetzold, Heinz. Die Realität der symbolischen Formen: die Kulturphilosophie Emst Cassirers im Kontext] Holzbachová, Ivana | pdficon
103-104 [The cyborg handbook. Ed. by Chris Hables Gray with the assistance of Heidi J. Figueroa-Sarriera and Steven Mentor] Dokulil, Miloš | pdficon
104-105 [Gordon, Scott. The history and philosophy of social science] Dokulil, Miloš | pdficon
105-106 [Krejčí, Jaroslav; Krejčová, Anna. Civilizace Asie a Blízkého východu: náboženství a politika v souhře a střetání. Přeložil J. Kašpar] Dokulil, Miloš | pdficon
106-107 [Pospíšil, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století] Zouhar, Jan | pdficon
107-108 [Česká filozofie ve 20. století] Kuna, Ivan | pdficon