Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1983, roč. 32, č. B30

Obrázek
Rok
1983
Rok vydání
1983
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[7]-21 Sociální a antropologické aspekty techniky Šmajs, Josef | pdficon
[23]-36 Naturalismus jako jev buržoazního myšlení Cetl, Jiří | pdficon
[37]-52 Lucien Febvre a teoretické základy historiografie Holzbachová, Ivana | pdficon
[53]-60 K otázce pojetí člověka v tomismu a novotomismu Radvan, Eduard | pdficon
[61]-65 K jednomu ze zapomenutých výročí z dějin české filozofie Gabriel, Jiří | pdficon
[67]-74 Normativní logika s kvantifikátory Štěpán, Jan | pdficon
Z vědeckého života
Page Title
[75]-77 K nedožitým osmdesátinám Mirko Nováka Holzbachová, Ivana | pdficon
77-78 Zemřel docent PhDr. Blahoslav Zbořil Gabriel, Jiří | pdficon
79-81 Zu den Voraussetzungen und zur Methode der Kritik der bürgerlichen Konzeptionen einer ökologischen Katastrophe Šmajs, Josef | pdficon
81-84 Erkenntnis und Wissenschaft im Lichte des zeitgenössischen Naturalismus Cetl, Jiří | pdficon
84-86 První výsledky užitečné spolupráce Šmajs, Josef | pdficon
86-91 O krásnu Kukava, Tamara Grigorjevna | pdficon
91-95 K otázce leninského přístupu k historickofilozofickému bádání Byčko, Ìhor Valentynovyč | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[97]-98 [Cetl, Jiří. Český pozitivismus: příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení] Gabriel, Jiří | pdficon
98-99 [Holzbachová, Ivana. Člověk a dějiny: dynamika dějin a lidská aktivita v buržoazním myšlení] Kudrna, Jaroslav | pdficon
100-102 [Hodovský, Ivan. Světový názor v ideologické konfrontaci] Cetl, Jiří | pdficon
102-103 [Vaněk, Jiří. Teorie společenského vědomí] Horyna, Břetislav | pdficon
103-106 [Sisáková, Oľga. Filozofické problémy psychológie náboženstva] Gabriel, Jiří | pdficon
107-108 [Bilas, Ján. Katolícky modernizmus P. Teilharda de Chardina] Pokorný, Aleš | pdficon
108-110 [Havel, Ivan M. Robotika: úvod do teorie kognitivních robotů] Koželouhová, Bohumila | pdficon
110-114 Bolzanův rok (1981) v české filozofické literatuře Bretfeldová, Helena | pdficon
114-116 [Fichte, Johann Gottlieb. Výber z diela] Látal, Antonín | pdficon
116-117 [Paul, Lothar. Gesetze der Geschichte: geschichtslogische Rekonstruktionen zur Ortsbestimmung der Gegenwart] Holzbachová, Ivana | pdficon
118-119 [Płużański, Tadeusz. Humanizm i struktury] Holzbachová, Ivana | pdficon
119-122 [Lamb, David. Language and perception in Hegel and Wittgenstein] Cetl, Jiří | pdficon
122-123 [Klassiker der Philosophie I, II. Ed. Otfried Höffe] Gabriel, Jiří | pdficon
123-124 [Findlay, John N. Plato und der Platonismus: eine Einführung] Cetl, Jiří | pdficon
124 [Kondylis, Panajotis. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus] Cetl, Jiří | pdficon