Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 1971, roč. 20, č. B18