T1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická
Rok: 1997
Ročník: 46
Číslo: T1
Rok vydání
1997
ISSN
1211-7013
ISBN
80-210-1539-X