Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. T, Řada politologická 1997, roč. 46, č. T1

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1997
ISSN
1211-7013
ISBN
80-210-1539-X