Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2003, roč. 52, č. F47