Новая русистика 2009, roč. 2, č. 2

Image
Rok
2009
Rok vydání
2009
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[3] Editorial Pospíšil, Ivo | pdficon
Studie
Page Title
[5]-12 29 век как хронотопос отдаленного будущего в понимании Жюля Верна и Фаддея Булгарина Franta, Vladimír | pdficon
[13]-17 Model světa jako areálově spoluurčovaný fenomén Dohnal, Josef | pdficon
[19]-28 Problém noetiky a poetiky, alebo, Areálové dotyky prózy Žemberová, Viera | pdficon
[29]-38 Postnarativní fikční světy Bína, Daniel | pdficon
[39]-49 Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci Niklesová, Eva | pdficon
[51]-60 Deficit vědomí stylu a žánru textu a "multimediální čtenář" v areálu Lepilová, Květuše | pdficon
[61]-67 Areál na pozadí globální internetové kultury Půža, Miroslav | pdficon
[69]-78 Areál a jeho vztahy Pospíšil, Ivo | pdficon
[79]-91 "Я люблю смотреть, как умирают дети" в контексте цикла Маяковского "Я" Bol'šuchin, Leonid Jur'jevič; Aleksandrova, Marija Aleksandrovna | pdficon
Marginália
Page Title
[93]-95 Цтирад Кучера : (* 14.11.1931 - † 19.11.2009) Richterek, Oldřich | pdficon
[97]-99 Překladatel temné Rusi Pospíšil, Ivo | pdficon
[101]-102 V Brně o Gogolovi Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
[103]-106 Návrat k psychologii literatury skrze pečlivé čtení Pospíšil, Ivo | pdficon
107-109 Ruská poviedka, žáner včera a dnes Žemberová, Viera | pdficon
110-116 Rusko jako objekt (zejména) japonské rusistiky Pospíšil, Ivo | pdficon
116-120 Nová učebnice ruštiny Gazda, Jiří | pdficon
120-122 Existují "národní typy existence"? Pospíšil, Ivo | pdficon
122-125 Скоморохи в памятниках письменности Trösterová, Zdeňka | pdficon
hidden section Наши авторы
Page Title
[126]-[127] Наши авторы | pdficon