Новая русистика 2010, roč. 3, č. 1

Obrázek
Rok
2010
Rok vydání
2010
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[3]-9 Прагматический эффект просторечия в языке русской политики Nazarenko, Lilija | pdficon
[11]-18 Historie, historiografie a literární věda Šaur, Josef | pdficon
[19]-25 Areál a lingvo-literární vzdělávání na zahraniční (bielsko-białské) slavistice Pavera, Libor | pdficon
[27]-33 Славянский мир и Европа Suchanek, Lucjan | pdficon
[35]-43 Русский роман ХIХ века : испытание провинцией Urtminceva, Marina Genrichovna | pdficon
[45]-54 Направления семантического развития генетически родственных слов (на примере цветообозначений в русском и чешском языках) Lebedeva, Ljudmila | pdficon
Marginália
Page Title
[55]-56 Jubileum významného českého rusisty Pospíšil, Ivo | pdficon
[57]-61 Знаменитый юбилей А.П. Чехова Richterek, Oldřich | pdficon
[63]-66 Очередная январская встреча славистов : (Белград, 12–15 января 2010 г.) Stanković, Bogoljub | pdficon
[67]-68 II. kongres českých slavistů Mattová, Lucia | pdficon
[69]-72 Mathesiova žačka a pokračovatelka Zdenka Bergrová Honzík, Jiří | pdficon
[73]-77 Gennadij Ajgí - rekapitulácia tvorivej nekapitulácie Žemberová, Viera | pdficon
[79]-87 Лирическая героиня нашего времени в поэзии В.М. Тушновой Čuveleva, Natal'ja | pdficon
[89]-95 Первые двести лет Гоголевского мира Kliment'jev, Maksim | pdficon
Recenze
Page Title
[97]-102 Dostojevskij a svět Pospíšil, Ivo | pdficon
102-104 Záslužná práce k dějinám stylistiky a literárněteoretického myšlení Zelenka, Miloš | pdficon
105-107 Ruské duše, aneb, Kus české Haß(liebe) Pospíšil, Ivo | pdficon
107-110 Je těžké říct, zda měla pravdu Žemberová, Viera | pdficon
111-114 Evropská unie návratem k mocnářství, Rusko a americká nostalgie(?) Pospíšil, Ivo | pdficon
115-117 Журнал об эпистемологии литературоведения Pospíšil, Ivo | pdficon
Infomatorium
Page Title
[119]-120 Hledání společných míst Pospíšil, Ivo | pdficon
Page Title
120-121 Gogol a slovanské literatury Pospíšil, Ivo | pdficon
hidden section Наши авторы
Page Title
[122] Наши авторы | pdficon