… und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke

Název: … und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke
Variantní název:
  • Hofmannsthal's "Literature as the Spiritual Space of the Nation"
  • "…a pak jsem si ještě vybral zhola nesmyslné thema..." : na okraj českého překladu Hofmannsthalovy řeči Písemnictví jako duchovní prostor národa : průhledy
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2008, roč. 22, č. 1, s. [101]-122
Rozsah
[101]-122
  • ISSN
    1211-4979
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This examination of the process of translation involved in the preparation of the first translation into Czech of Hugo von Hofmannsthal's address "Literature as the Spiritual Space of the Nation" ("Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation") enters into a creative dialogue with the translation principles propounded by Jose Ortega y Gasset in his Miseria y Esplendor de la Traducción in order to indicate the difficulties of rendering a literary text faithfully in a different language. Devices such as the rhythmization of prose, phonetic instrumentation, idiosyncratic use of metaphors, stylistic variation in the use of domestic and foreign words, cryptocitations and literary allusions in this hermetic text clearly reflect the writer's characterization of German as an "individualizing language" ("Individualsprache"). Hofmannsthal's often misrepresented concept of a "conservative Revolution" is modified in the light of the echoes of the writer's own reading that are shown to be present in the text. Dealt with to a minor extent is the somewhat random reception of Hofmannsthal's work as an essayist in the Czech literary scene, a state of affairs that continues to the present day.
Sondy do překladatelského procesu při práci na prvním čes. překladu řeči "Písemnictví jako duchovní prostor národa" Huga v. Hofmannsthala upozorňují v dialogu s překladatelskými zásadami José Ortegy y Gasset (Bída a lesk překladu) na úskalí převodu. Rytmizace prózy, hlásková instrumentace, soliterní metaforika, styl, variace v užívání cizích a domácích slov, kryptocitáty a literární narážky manifestují v hermetickém textu názorně autorovu charakteristiku němčiny jako "individualizujícího jazyka" (Individualsprache) proti francouzštině jako "sociálnímu jazyku" (Gemeinsprache). Modifikuje se Hofmannsthalův často zkreslovaný pojem "konzervativní revoluce" vzhledem k zjišteným ohlasům autorovy četby v textu. Na okraj se zmiňuje spíše nahodilá recepce autorovy esejistiky v čes. prostředí.