2

Title: Новая русистика
Rok: 2018
Ročník: 11
Číslo: 2
Rok vydání
2018
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Статьи
Title Document
О некоторых особенностях анализа авторских паремий русского языка периода 1905–1907 годов | 5–12
Zagrebel'nyj, Artur Vladimirovič
PDF
K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize | 13–20
Niklesová, Eva
PDF
Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravda | 21–31
Niklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina
PDF
Стихотворение Юному поэту и новелла Моцарт В. Я. Брюсова сквозь призму некоторых философских концептов Фридриха Ницше | 33–45
Varga, Patrik
PDF
"Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?" : полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа | 47–55
Fedotova, Anna Aleksandrovna
PDF
Маргиналии
Title Document
Законы души в прозах Николая Воронова | 57–63
Matyušová, Zdeňka
PDF
Рецензии
Title Document
Spor jako jádro literatury a několik otázek | 65–68
Pospíšil, Ivo
PDF
Solženicyn komplexně: tvorba, Polsko a emigrace | 68–72
Pospíšil, Ivo
PDF
Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové | 72–78
Pospíšil, Ivo
PDF
Sborník k příležitosti XVI. mezinárodního kongresu slavistů | 78–81
Zaňko, Taťjana
PDF
Další svazek brněnské slavistiky ke střední Evropě | 81–84
Zaňko, Taťjana
PDF
Výsledek publikační aktivity doktorandů slavistických oborů | 85–89
Šimáčková, Karolína
PDF
Информаторий
Title Document
Zemřel profesor Stanislav Žaža | 91–93
Brandner, Aleš
PDF
Jeden z posledních českých encyklopedistů zemřel | 94–96
Odarčenko, Michail
PDF
Květuše Lepilová jubilující | 96–98
Brandner, Aleš
PDF
Šedesátiny doc. Jiřího Gazdy | 98–100
Pospíšil, Ivo
PDF
Výběrová bibliografie doc. PhDr. Jiřího Gazdy, CSc. | 100–102
PDF