Fenomenologický výzkum archeologické lokality : příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy

Název: Fenomenologický výzkum archeologické lokality : příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy
Variantní název
Phänomenologische Untersuchung einer archäologischen Fundstelle : Ein Beispiel für südlich vom Zusammenfluss der Úhlava und Radbusa gelegene neolithische Areale
Phenomenological research into an archaeological location with particular reference to areas of Neolithic settlement south of the confluence of the Úhlava and Radbuza Rivers
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [141]-149
Rozsah
[141]-149
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cílem fenomenologického výzkumu archeologické lokality je nově kontextualizovat archeologické prameny za pomoci senzuálních dat. Na příkladu neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy představujeme kontrast mezi různými obrazy dané krajiny a rozbor jejich umístění v krajině.
The objective of phenomenological research into an archaeological location is to place archaeological sources in a new context with the aid of data derived by induction from human perceptions. The article presents the contrast between various images of a landscape, using the example of Neolithic complexes south of the confluence of the Úhlava and Radbuza Rivers, as well as an analysis of their situation in the landscape.
Jazyk shrnutí
Note
  • Obsahuje obrazové přílohy.