1

Title: Opera Slavica
Rok: 1994
Ročník: 4
Číslo: 1
Rok vydání
1994
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Литературная страница "русской акции" | 1–19
Bobyr', Aleksandr Vasil'jevič
PDF
Title Document
Феномен "игры" в романе "Отчаяние" Владимира Набокова | 20–31
Pechal, Zdeněk
PDF
Title Document
In margine vědecké biografie Romana Jakobsona (1920-1939) | 32–38
Zelenka, Miloš; Kuldanová, Pavlína
PDF
Title Document
"The old times" and the genre forms : an interpretative triangle | 39–45
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Krytycznoteatralna recepcja polskiej prapremiery Procesu Franza Kafki | 46–56
Kompel, Grażyna
PDF
Zprávy – ohlasy – výročí
Title Document
Seminář k rusko-českým překladům : (k dialogu A. Achmatovové, M. Cvetajevové a O. Mandelštama se současným českým čtenářem) | 57–59
Achová, Jana
PDF
Doc. PhDr. Jiří Honzík, CSc., sedmdesátiletý | 59–60
Parolek, Radegast
PDF
Mezinárodní konference o žánrech na Masarykově univerzitě v Brně | 60–61
Dohnal, Josef
PDF
Recenze
Title Document
[Brněnská Litteraria humanitas: genologické studie II.: (k poctě profesora Franka Wollmana)] | 62–64
Lepilová, Květuše
PDF
Americký sborník o Lermontovovi | 64–66
Kostřica, Vladimír
PDF
Pokus o literární antropologii | 66–68
Zelenka, Miloš
PDF
Slovenská teorie a historie překladu | 68–70
Pospíšil, Ivo
PDF
Ruský verš 1890-1925 | 70–73
Žváček, Dušan
PDF
Studie o A.A. Vrzalovi | 73–74
Dorovský, Ivan
PDF
Kompoziční studie z ruské literatury | 75–76
Pechal, Zdeněk
PDF
Два новых пособия по истории России | 76–77
Krystýnková, Jarmila
PDF