A co když je to performance?

Název: A co když je to performance?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2018, roč. 21, č. 1, s. 187-190
Rozsah
187-190
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Shepherd, Simon. The Cambridge introduction to performance theory. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. x, 243 s. ISBN 978-1-107-03932-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AUSLANDER, Philip. 1999. Liveness. London: Psychology Press, 1999.

[2] DREHER, Thomas. 2001. Performance Art nach 1945. München: Fink, 2001.

[3] FÉRAL, Josette. 2008. Introduction: Towards a Genetic Study of Performance – Take 2. Theatre Research International 33 (2008): 3: 223–233. | DOI 10.1017/S0307883308003933

[4] GOLDBERG, Rose Lee. 1979. Performance. Live Art 1909 to the present. London: Thames & Hudson, 1979.

[5] GOFFMAN, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě [The Presentation of Self in Everyday Life]. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.

[6] JARING, Cor a Henk J. MEIER. 1966. Dit Hap Hap Happens in Amsterdam. Amsterdam: N. V. Arbeiders Pers, 1966.

[7] MEAD, Herbert George. 2017. Mysl, já a společnost [Mind, Self, and Society]. Praha: Portál, 2017.

[8] SHEPHERD, Simon. 2005. Theatre, Body and Pleasure. Routledge: London, 2005.

[9] SHEPHERD, Simon. 2016. The Cambridge Introduction to Performance Theory. Cambridge University Press: Cambridge, 2016.

[10] SCHECHNER, Richard. 2009. Performancia: teórie, praktiky, rituály [Performance: Theory, Praxis, Rituals]. Bratislava: Divadelný ústav, 2009.