Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report

Název: Miroslav Kouřil's theory of scenography in the archive materials : a research report
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 227-231
Rozsah
227-231
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
This article was written under the auspices of the Grant project Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, 2011‒2015; funded by the Czech Grant Agency, grant no. GA409/11/1082.
Reference
[1] BLÁHA, Jiří. 2010. Bartuškova Zámecká a školní divadla a výzkum historických divadel ve Scénografickém ústavu [Bartušek's Castle and School Theatre and the research of historical theatre buildings by the Scenographic Institute]. In Antonín Bartušek (ed.). Zámecká a školní divadla v českých zemích. Materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků [Castle and School Theatre in the Czech Lands. Evidence for the Development of Theatrical Space and Means of Expression]. Společnost přátel Českého Krumlova, 2010.

[2] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2011. A Journey into Theatrical Space: The Project of the "Scenographic Encyclopaedia". Theatralia (2011): 1: 244‒253.

[3] KOUŘIL, Miroslav. 1945. Divadelní prostor [Theatrical Space]. Prague: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

[4] KOUŘIL, Miroslav. 1955. O malém jevišti [Small Stages]. Prague: Orbis, 1955.

[5] KOUŘIL, Miroslav. 1981. Teorie scénických umění I [Theory of Scenic Arts I]. Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

[6] KOUŘIL, Miroslav. 1982b. Teorie scénických umění II [Theory of Scenic Arts II]. Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.

[7] KOUŘIL, Miroslav. 1982a. Úvod do vědy o scénických uměních [Introduction to Science of Scenic Arts]. Prague: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.

[8] KOUŘIL, Miroslav. 1970. Základy teoretické scénografie 1. Úvodní úvahy [The Basics of Theoretical Scenography 1. Introductory Thoughts]. Prague: Scénografický ústav, 1970