Havlíčková Kysová, Šárka

Varianty jmen:

Havlíčková Kysová, Šárka (preferováno)
Havlíčková, Šárka
Kysová, Šárka
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 65.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. A fresh approach to old issues. Theatralia. 2014.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. 2020.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. 2010.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual. Theatralia. 2021.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Další obrazové přílohy. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Článek

Článek

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Editorial. Theatralia. 2017.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Kačer, Tomáš. Editorial. Theatralia. 2016.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. From the editors. Theatralia. 2012.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v divadelní tradici. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v odlišných kontextech. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Hamlet jako člověk rozumu i emoce. Theatralia. 2022.

Kniha

Článek

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia. 2018.