Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského

Název: Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského
Variantní název:
  • Asian theatrical forms reflected in theoretical works by Jiří Veltruský
Zdrojový dokument: Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 81-101
Rozsah
81-101
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Based both on archival material and Veltruský's theoretical works, the study maps Jiří Veltruský's interest in Asian theatre and its influence on his thinking of theatre. Individual examples help to demonstrate the ways in which principles of Asian theatrical forms manifest themselves in Veltruský's structuralist and semiotic conceptions, such as character, sign, principles of semiosis, actor's/acting convention etc. The author also asks the following question: to what extend could Jiří Veltruský have contributed to the theoretical research of Asian theatre?
Note
Článek vznikl za podpory grantového fondu GA ČR GAP409/11/1082 Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál. Základní teze této studie byly prezentovány na konferenci "Strukturalistický poločas", konané 21. září 2012 na Katedře divadelních studií FF MU.
Reference
[1] BAKE, Arnold Adriaan. 1961. Quelques éléments religieux dans le théâtre indien. In Jean Jacquot (ed.). Les Théâtres d'Asie.Paris: C.N.R.S., 1961.

[2] BOGATYREV, Petr. 1938. Znaky divadelní. Slovo a slovesnost 4 (1938): 138‒149.

[3] COCCUZA, Ginnine. 1981. Vittorio Podrecca's Teatro dei Piccoli. The Puppetry Journal 32 (1981): 4: 9‒13.

[4] ERNST, Earle. 1956. The Kabuki Theater. New York, 1956.

[5] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010a. Hastábhinaja. Gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2010 (nepubl.).

[6] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2010b. Znakové systémy asijských divadelních forem v českém myšlení o divadle. Theatralia 13 (2010): 2: 24–39.

[7] HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. 2012. Kúdijáttam – když divadlo vychází z chrámu. Divadelní Revue 3 (2012): 36‒54.

[8] PAULOSE, K. G. 2006. Kutiyattam Theatre: The Earliest Living Tradition. Kottayam: D. C. Books, 2006.

[9] JONES, Clifford a Betty True JONES. 1970. Kathakali. New York: Theatre Arts Books, 1970.

[10] KALVODOVÁ, Dana. 1996. Znakovost v divadle Východu. Poznámky k českým sémiotickým statím. Svět a divadlo (1996): 3: 12‒19.

[11] KEENE, Donald (ed.). 1973. Bunraku. Tokyo: Kodansha, 1973.

[12] KOTT, Jan. 1975. Bunraku and Kabuki, or, about imitation. Salmagundi (1976): 98‒109.

[13] PIMPANEAU, Jacques. 1979. Spectacles d'Asie: Collection Kwok On. Katalog výstavy. Paris: Blibliothèque nationale, 1979.

[14] SCOTT, Adolphe C. 1972. The Theatre in Asia. London: Wiedenfeld and Nicolson, 1972.

[15] TAMBA, Akari. 1974. La structure musicale du Nô. Paris: Kliencksieck, 1974.

[16] VELTRUSKÝ, Jiří. 1984. Acting and behaviour: a study in the signans. In Herta Schmid a Aloysius Van Kesteren (edd.). Semiotics of Drama and Theatre.Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1984: 162‒188.

[17] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994 [1976]. Příspěvek k sémiologii herectví. In Jiří Veltruský. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994: 117‒161.

[18] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994 [1983]. Loutkové divadlo a herectví. In Jiří Veltruský. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994: 189‒233.

[19] VELTRUSKÝ, Jiří. 1994 [1984]. Herectví a chování: studie o nositeli významu. In Jiří Veltruský. Příspěvky k teorii divadla. Praha: Divadelní ústav, 1994: 162‒188.

[20] VELTRUSKÝ, Jiří. 1999. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999.

[21] VELTRUSKÝ, Jiří. 2012. An Approach to the Semiotics of Theatre. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

[22] VENU, Gopal. 2000. The Language of Kathakali (Notations of 874 Hand Gestures). Irinjalakuda: Natana Kairali, 2000.

[23] ZUNG, Cecilia S. L. 1936. Secrets of the Chinese Drama. A complete explanatory guide to actions and symbols as seen in the performance of Chinese dramas. New York: Benjamin Blom, 1936.