Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'

Název: Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 1, s. 171-173
Rozsah
171-173
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Lutterbie, John. An introduction to theatre, performance and the cognitive science. London; New York: Bloomsbury, Methuen Drama, 2020. 198 pp. ISBN 978–1-4742–5704–6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] INGOLD, Tim. 2007. Lines a Brief History. London/New York: Routledge, 2007.

[2] LUTTERBIE, John. 2011. Toward a General Theory of Acting: Cognitive Science and Performance. New York: Palgrave Macmillan, 2011.