Havlíčková Kysová, Šárka

Name variants:

Havlíčková Kysová, Šárka (preferred)
Havlíčková, Šárka
Kysová, Šárka
Content type
Displaying 1 - 25 of 68.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. "Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought. Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 89–99.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 171–173.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Acting method as an (embodied) worldview. Theatralia. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 115–117.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. A fresh approach to old issues. Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 241–243.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. A journey into theatrical space : the project of the Scenographic encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia. 2011, vol. 14, iss. 1, pp. 244–253.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. Archaeology of concepts and ambitions: performing structuralism through the field of scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia. 2014, vol. 17, iss. 2, pp. 111–121.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Bharatanátjam – sekvence muder z příběhu Múšika váhana v podání tanečnice Bhakti Déví. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 189–191.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Bharatanátjam – sekvence muder/příběh z tance Mohámána Yen Mide Varanam v podání tanečnice Bhakti Déví. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 192–196.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. 2010, vol. 13, iss. 1, pp. 118–119.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual. Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 267–270.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Další mudry kúdijáttam : 10 specifických muder kúdijáttam – zejména typu samjuta. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 187–188.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Další obrazové přílohy. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 207–217.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 81–101.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: anglicky psaná indická dramatika. Theatralia. 2009, vol. 12, iss. 1-2, pp. 79–94.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 212–227.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Editorial. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, Supplementum, pp. 7.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Kačer, Tomáš. Editorial. Theatralia. 2016, vol. 19, iss. 2, pp. 7–8.

Article
Kysová, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění : teorie rasy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2007, vol. 56, iss. Q10, pp. 145–159.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. From the editors. Theatralia. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 7–8.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 153–156.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v divadelní tradici. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 41–88.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v odlišných kontextech. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, pp. 31–40.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Hamlet jako člověk rozumu i emoce. Theatralia. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 172–174.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Seress, Ákos. Hledání nové perspektivy : rozhovor s Ákosem Seressem o kognitivní teatrologii. Theatralia. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 241–246.