Havlíčková Kysová, Šárka

Name variants:
Havlíčková Kysová, Šárka (preferred)
Havlíčková, Šárka
Kysová, Šárka
Content type
Displaying 1 - 25 of 64.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. A fresh approach to old issues. Theatralia. 2014.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. 2020.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. 2010.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual. Theatralia. 2021.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Další obrazové přílohy. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Article

Article

Article
Havlíčková Kysová, Šárka. Editorial. Theatralia. 2017.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Kačer, Tomáš. Editorial. Theatralia. 2016.

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. From the editors. Theatralia. 2012.

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v divadelní tradici. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Chapter
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v odlišných kontextech. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013

Article

Article
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Hudební divadlo Waltera Felsensteina a jeho domácí recepce. Musicologica Brunensia. 2018.