Divadlo diverzity : Theater RambaZamba v Berlíně

Název: Divadlo diverzity : Theater RambaZamba v Berlíně
Zdrojový dokument: Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, s. 194-220
Rozsah
194-220
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
RambaZamba je profesionální divadlo zaměstnávající herce s mentálním postižením (zejména s Downovým syndromem) i bez něj. Studie se soustředí na novou éru divadla, která nastala po nástupu uměleckého šéfa Jacoba Höhne. Ten usiluje o divadlo diverzity, v němž není rozdílnost vnímaná významově. Divadlo RambaZamba se s tímto přístupem chce zařadit mezi běžná profesionální berlínská divadla, o což se snaží po stránce provozní i umělecké. Analýza tří inscenací této nové éry divadla doplněná o deníkové záznamy z výzkumného pobytu v divadle rozkrývá potenciál této estetiky a zabývá se napětím mezi fenomenologickým a sémiotickým vnímáním divadelního díla.
RambaZamba is a professional theatre working with actors with intellectual disabilities (especially with the Down syndrome) as well as with actors without such disabilities. The study focuses on the new era of the theatre, which has begun after Jacob Höhne became its artistic director. Höhne strives for a theatre of diversity, where differences are not perceived as creating a meaning. By employing this approach in both the management and artistic side of the theatre, RambaZamba wants to integrate itself into the regular professional Berlin theatre scene. An analysis of three productions from the new era of the theatre supplemented by the diary entries from the research visit of the theatre investigates the potential of this aesthetics and deals with the tension between the phenomenological and semiotic perception of theatre work.
Note
Studie vznikla v rámci specifického výzkumu DF JAMU v Brně.
Reference
[1] ADRIANS, Frauke. 2017. Alles außer Pathos. Nachtkritik.de [online]. Berlín [cit. 2019–01–06]. Dostupné online: https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=14449:die-raeuber-jacob-hoehne-eroeffnet-seine-intendanz-am-integrativen-berliner-theater-rambazamba-mit-einem-kraftvollen-schiller&catid=1575&Itemid=100476. Překlad citace: Jana Vrbková.

[2] BANULS, Sylvie a Sabina ENGEL. 2003. Liebe dich: dokumentární film. Berlín, 2003. Překlad citace: Jitka Vrbková.

[3] BAZINGER, Irene. 2018. Theater, am Wasser gebaut: RambaZamba schickt Meerjungfrauen auf die Bühne. Berliner Zeitung (18. 2. 2018). Překlad citace: Jana Vrbková.

[4] DECKER, Gunnar. 2017. Vor dem Gesetz. Neues-deutschland [online]. Berlín, 2017. [cit. 2019–01–06]. Dostupné online https://www.neues-deutschland.de/artikel/1065950.vor-dem-gesetz.html. Překlad citace: Jana Vrbková.

[5] DECKER, Gunnar. 2018a. Ganz normal verrückt: Der Schwank "Pension Schöller" am Theater RambaZamba: Hauptsache orgiastisch. Neues-deutschland [online]. Berlín, 2018. [cit. 2019–01–05]. Dostupné online https://www.neues-deutschland.de/artikel/1081380.ganz-normal-verrueckt.html. Překlad citace: Jana Vrbková.

[6] DECKER, Gunnar. 2018b. Die Kunst der Zumutung. Theater der Zeit [online]. 2018. [cit. 2019–08–07]. Dostupné online https://www.theaterderzeit.de/2018/04/36112/

[7] FISCHER-LICHTE, Erika. 2011. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011.

[8] KASCH, Georg, 2018. Raus aus dem Käfig der Romantik!. Nachtkritik.de [online]. [cit.2018–12–11]. Dostupné online https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&-view=article&id=15015:die-frauen-vom-meer-lilja-rupprecht-inszeniert-atmosphaerisch-dicht-die-urauffuehrung-von-olga-bachs-ibsen-weiterdichtung-am-berliner-theater-rambazamba&catid=1575:theater-rambazamba&Itemid=100476. Překlad citace: Jana Vrbková.

[9] KUPPERS, Petra. 2013. Disability and Contemporary Performance: Bodies on the Edge. Routledge, 2013. Překlad citace: Jitka Vrbková.

[10] LEHMANN, Hans-Thies. 2007. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav v Bratislave, 2007.

[11] LIPKO-KONIECZNA, Justyna a Ewelina GODLEWSKA-BYLINIAK. A Theatrical Game with Disability. [Od veřejného k soukromému. Divadelní hra s neviditelností.] Polish Theatre Journal 2 (2016): 2: 5. Překlad citace: Eliška Poláčková.

[12] LIŠKA, Barbora. Laskavě kritické dada. Taneční zóna [online]. 2018. [cit. 2019–08–08]. Dostupné online: http://www.tanecnizona.cz/index.php/recenze/item/768-laskave-kriticke-dada.

[13] MUSTROPH, Tom. 2018a. Mit Feinsinn aus der Norm gefallen. Neues-deutschland.de [online]. [cit. 2018–12–11]. Dostupné online https://www.neues-deutschland.de/artikel/1080407.mit-feinsinn-aus-der-norm-gefallen.html. Překlad citace: Jana Vrbková.

[14] MUSTROPH, Tom. 2018b. Mutter, Tochter und ein Wassergeist. Zitty [online]. (6) [cit. 2018–12–11]. Dostupné online https://www.zitty.de/angela-und-nele-winkler/. Překlad citace: Jana Vrbková.

[15] MŸLLER, Katrin. 2017. Unser Erfolg hat viele ermutigt. Taz [online]. Berlín, 2017 [cit. 2019–01–05]. Dostupné online http://www.taz.de/!5448142/. Překlad citace: Jana Vrbková.

[16] SCHILLER, Friedrich. 1955. Loupežníci. Praha: SNKLHU, 1955.

[17] WILDERMANN, Patrick. 2018. Sagen und Sorgen. Tagesspiegel.de [online]. [cit. 2018–12–11]. Dostupné online https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-frauen-am-meer-im-theater-rambazamba-sagen-und-sorgen/21030388.html. Překlad citace: Jana Vrbková.

[18] VRBKOVÁ, Jitka. 2018a. Deník z výzkumného pobytu v Divadle RambaZamba. Archiv autorky. Brno, 2018.

[19] VRBKOVÁ, Jitka. 2018b. Rozhovor s Petrou Serwe, produkční Divadla RambaZamba. Archiv autorky. Brno, 2018. Překlad citace: Jitka Vrbková.

[20] VRBKOVÁ, Jitka. 2018c. Výzkumný rozhovor s Giselou Höhne. Archiv autorky. Brno, 2018. Překlad citace: Jitka Vrbková.