Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i)

Název: Angličtí kočovní komedianti a jejich klaun(i)
Variantní název:
  • English travelling troupes and their clown(s)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 18-31
Rozsah
18-31
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
English strolling players who traveled through the continent for about a century (starting officially around 1585) had a huge influence on both continental theatre and drama. The following text pays attention to one of the phenomena they brought to continental Europe - their clownish figures, above all that of Pickelhering. Based on contemporary remarks and dramatic texts preserved, two fundamental functions of Pickelhering are distinguished: that of simple clown and, on the other hand, a role which touches upon the figure of Shakespeare's wise fool. The first is to be connected to the travelling troupes and their clownish figures, whereas the latter characterizes the clownish figures present in the dramatic pieces written on the Continent. This "double role" is further characterized due to Shakespeare's distinction between his figures of clown and fool.
Note
Tento článek vznikl za podpory grantu "Kontinentální přesahy Shakespearova díla" (GA405/08/1223, 2008–2011), financovaného Grantovou agenturou ČR.
Reference
[1] ANONYM. 2001. Tragaedia von Romio und Julieta / Tragédie o Romiovi a Julietě. Překlad Jana Altmannová, předmluva Adolf Scherl. Divadelní revue, 2001, č. 1, s. 69–114.

[2] ALEXANDER, John. 2007. Will Kempe, Thomas Sacheville and Pickelhering: A Consanguinity and Confluence of Three Early Modern Clown Personas Daphnis, 2007, roč. 36, č. 3–4, s. 463–486. Citováno z nestránkované verze, manuskript v soukromém vlastnictví autorky. | DOI 10.1163/18796583-90001034

[3] ALEXANDER, John. 2003. The Dutch Connection: On the Social Origins of the Pickelhering Neophilologus, roč. 87, 2003, s. 597–604. | DOI 10.1023/A:1025485924085

[4] ASPER, Helmut G. 1980. Hanswurst. Studien zum Lustigmacher auf der Berufsschauspielerbühne in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Emsdetten, 1980.

[5] BAESECKE, Anna. 1935. Das Schauspiel der englischen Komödianten in Deutschland. Halle 1935.

[6] BOLT, Rodney. 2004. Stepping Out with the Tudor Chippendales. The Times, 24. 7. 2004. Dostupné na http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/article460425.ece.

[7] BRAND, Peter. 1978. Der englische Komödiant Robert Brown (1563–ca. 1621/39). Nepublikovaná magisterská práce, Heidelberg, 1978.

[8] BRAUNECK, Manfred a NOE, Alfred (ed.). 1970–1999. Spieltexte der Wanderbühne. 5 svazků. Berlin: de Gruyter, 1970–1999.

[9] BRAUNECK, Manfred. 1996. Die Welt als Bühne. Geschichte des europäischen Theaters. Stuttgart/Weimar, 1996.

[10] COHN, Albert. 1967. Shakespeare in Germany in the Sixteenth Century and Seventeenth Centuries. London, 1865, repr. Wiesbaden, 1967.

[11] DRÁBEK, Pavel. 2006. English Comedians in Prague, 1602 Notes and Queries, roč. 53, 2006, č. 4, s. 499. | DOI 10.1093/notesj/gjl171

[12] GRYPHIUS, Andreas. 1954. Absurda Comica, oder Herr Peter Squenz. Stuttgart: Reclam, 1954.

[13] HAEKEL, Ralf. 2004. Die Englischen Komödianten in Deutschland. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH, 2004.

[14] HAEKEL, Ralf. Von Bottom zu Pickelhering – Die Kunst des komischen Schauspiels in Shakespeare's A Midsummer Night's Dream und Gryphius’ Absurda Comica. Nepublikováno. Uloženo v soukromém archivu autorky.

[15] HAVLÍČKOVÁ, Margita. Brněnské divadelní cedule aneb Se svolením nejvyšší vrchnosti bude dnes prezentováno… Studie v rukopise, dosud nepublikováno. Uloženo v soukromém archivu autorky.

[16] JAKUBCOVÁ, Alena a kol. 2007. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Academia – Divadelní ústav, 2007.

[17] KLEIN, Kareen. 2009. Staging Seventeenth - century German Shakespeare. Nepublikovaný příspěvek na konferenci, Brno, 2009.

[18] KONEČNÝ, Antonín. 1924. Shakespeare v repertoiru anglických komediantů na půdě české. Zlatá Praha, roč. XLI, 1924, s. 459.

[19] LIMON, Jerzy. 1985. Gentlemen of a Company. English Players in central and Eastern Europe, 1590–1660. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[20] MORYSON, Fynes. 1907–1908. An itinerary: containing his ten yeeres travell through the twelve dominions of Germany, Bohmerland, Switzerland, Netherland, Denmarke, Poland, Italy, Turky, France, England, Scotland and Ireland. 4 svazky. Glasgow: James MacLehose and Sons, 1907–1908.

[21] PODLAHA, Antonín. 1901. Ein deutsches Theaterspiel aus dem Jahre 1662. Věstník KČSN, č. 8, 1901.

[22] POLOCHOVÁ, Markéta. 2008. Premonstrátský Sen: shakespearovské přesahy na kontinentu v 17. století. Divadelní revue, č. 4, 2008, s. 25–31.

[23] SHAKESPEARE, William. 1999. William Shakespeare. Hamlet, princ dánský. Hamlet, Prince of Denmark. Přeložil Jiří Josek. Praha: Romeo, 1999.

[24] SCHEIBLE, Johann (ed.). 1850. Die fliegenden Blätter des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Stuttgart, 1850.

[25] SCHRICKX, Willem. 1983. Pickelherring and English Actors in Germany Shakespeare Survey, roč. 36, 1983, s. 135–147. | DOI 10.1017/CCOL0521256364.015

[26] SLÁDEK, Josef Václav. 1959. Komedie II. Praha: SNKLHU, 1959.

[27] STŘÍBRNÝ, Zdeněk. 2000. Shakespeare and Eastern Europe. Oxford University Press, 2000.

[28] SZYROCKI, Marian. 1980. Andreas Gryphius. Werke in einem Band. Weimar: Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1980.

[29] ŠAFAŘÍK, Josef. 1968. V mezidveří kulis a smrti. Praha: Divadlo za branou, 1968.

[30] WELLS, Stanley and Gary Taylor. 2005. William Shakespeare: The Complete Works (The Oxford Shakespeare). Oxford: Clarendon Press, 2005.