Třikrát o Josefu Svobodovi

Název: Třikrát o Josefu Svobodovi
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 103-107
Rozsah
103-107
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Baught, Christopher. Theatre, performance and technology: the development of scenography in the twentieth century. New York: Palgrave, 2005. 251 s. 978-1-403-91697-6.
Giesekam, Greg. Polyscenicness: Josef Svoboda and Laterna Magika. In: Staging the screen: the use of film and video in the theatre. New York: Palgrave, 2007, s. 51-57. ISBN 9781403916983.
Albertová, Helena. Josef Svoboda: scenographer. 1st ed. Prague: Theatre Institute, 2008. 328 s. ISBN 978-80-7008-229-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALBERTOVÁ, Helena. 2008. Josef Svoboda – Scenographer. Praha: Divadelní ústav, 2008.

[2] BABLET, Denis. 1970. Josef Svoboda. Paris: La Cité, 1970.

[3] BAUGH, Christopher. 2005. Theatre, Performance and Technology. The Development of Scenography in the Twentieth Century. New York: Palgrave, 2005.

[4] BEREZKIN, Viktor Josifovič. 1973. Teatr Jozefa Svobody. Moskva: Izobrazitelnoje iskusstvo, 1973.

[5] BURIAN, Jarka M. 1971. The Scenography of Josef Svoboda. Middletown: Wesleyan University Press, 1971.

[6] DERRIDA, Jacques. 1995. Mal d'Archive: une impression freudienne. Paříž: Galilée, 1995.

[7] GIESEKAM, Greg. 2007. Staging the Screen. The Use of Film and Video in the Theatre. New York: Palgrave, 2007.

[8] PTÁČKOVÁ, Věra. 1983. Josef Svoboda. Praha: Divadelní ústav, 1983.

[9] SEKYROVÁ, Kateřina. 2007. Činohra v divadle zázraků. Činoherní inscenace v Laterně magice. Divadelní revue, 2007, č. 2, s. 70–87.

[10] SVOBODA, Josef, HONZÍKOVÁ, Milena. 1992. Tajemství divadelního prostoru. Praha: Odeon, 1992.

[11] SVOBODA, Josef. 1993. The Secret of Theatrical Space: Memoirs of Josef Svoboda. Přel. Jarka M. Burian. New York: Applause, 1993.