Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy ; Marvin Carlson: Dějiny divadelných teórií ; Hans Thies Lehmann: Postdramatické divadlo

Název: Erika Fischer-Lichte: Dejiny drámy ; Marvin Carlson: Dějiny divadelných teórií ; Hans Thies Lehmann: Postdramatické divadlo
Zdrojový dokument: Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 115-116
Rozsah
115-116
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Fischer-Lichte, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 520 s. ISBN 80-88987-47-4.
Carlson, Marvin A. Dejiny divadelných teórií. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. 449 s. Svetové divadlo. ISBN 80-88987-23-7.
Lehmann, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 365 s. Svetové divadlo. ISBN 978-80-88987-81-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2003.

[2] CARLSON, Marvin. Dejiny divadelných teórií. Bratislava: Divadelný ústav, 2006.

[3] LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.