Sládkova strukturalistická smršť

Název: Sládkova strukturalistická smršť
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 282-289
Rozsah
282-289
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Sládek, Ondřej. Jan Mukařovský: život a dílo. První vydání. Brno: Host, 2015. 446 s. ISBN 978-80-7491-531-4.
Sládek, Ondřej. The metamorphoses of Prague School structural poetics. Muenchen: LINCOM GmbH, 2015. 196 s. Travaux linguistiques de Brno; 12. ISBN 978-3-86288-613-5.
Sládek, Ondřej, ed. Český strukturalismus v diskusi. 1. vyd. Brno: Host, 2014. 396 s. Strukturalistická knihovna; 16. ISBN 978-80-7294-969-4.
Winner, Thomas Gustav. The Czech avant-garde literary movement between the world wars. Edited by Ondřej Sládek and Michael Heim. New York: Peter Lang, c2015. 200 s. ISBN 978-1-4331-2627-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Tento článek vznikl v rámci projektu "Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál" (2011–2015; GAČR, č. P409/11/1082), financovaného Grantovou agenturou ČR.