Theatralia 2016, roč. 19, č. 1

Obrázek
Název čísla
Český divadelní strukturalismus a Pražská škola
Czech Theatre Structuralism and the Prague School
Rok
2016
Rok vydání
2016
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
hidden section Editorial
Page Title
7-8 Editorial Drozd, David; Jochmanová, Andrea | pdficon
Yorick
Page Title
9-36 Věda jako jednání: Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle Bernátek, Martin | pdficon
37-53 Mezi záměrností a afektem: o teorii vnímání Jana Mukařovského Meerzon, Yana | pdficon
54-64 Mimetické a nemimetické aspekty divadelního prostoru: několik myšlenek o "Pohybu divadelního znaku" Jindřicha Honzla Rokem, Freddie | pdficon
65-85 Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda Šlaisová, Eva | pdficon
86-128 Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského... Drozd, David | pdficon
129-143 Revidovati Veltruského Schmid, Herta | pdficon
144-158 Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu Havlíčková Kysová, Šárka | pdficon
159-180 Úkoly Scénografického ústavu Lukáčová, Kateřina | pdficon
181-200 Strukturalistická stopa Olgy Srbové Stehlíková, Eva | pdficon
Spektrum
Page Title
201-211 Život Nikolaje Jevreinova Bartůňková, Jana | pdficon
212-227 Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1 Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena | pdficon
Archiv
Page Title
228-230 Archiv Jiřího Veltruského Drozd, David | pdficon
231-237 Strukturalismus a divadelní věda Veltruský, Jiří | pdficon
238-245 Strojopis z roku 1941 Veltruský, Jiří | pdficon
246-250 Básnická autostylisace Veltruský, Jiří | pdficon
251-268 K problematice moderního umění Veltruský, Jiří | pdficon
269-271 Dodatky k paralelní cestě Jiřího Veltruského Hoskovec, Tomáš | pdficon
272-276 Posudky J. Mukařovského a J.B. Kozáka na disertační práci Jiřího Veltruského Mukařovský, Jan; Kozák, Jan Blahoslav | pdficon
277-281 Veltruský, Jiří. Bibliografie sémioticko-estetická Drozd, David; Veltruský, Jiří | pdficon
Orientace
Page Title
282-289 Sládkova strukturalistická smršť Drábek, Pavel | pdficon
290-293 Telehor: mezinárodní časopis pro vizuální kulturu Pinkasová, Pavla | pdficon
294-297 Mistr Ei uvádí – Oskar Schlemmer: Visionen einer neuen Welt Kubart, Tomáš | pdficon
298-300 Zpráva o jednom osudu Vodička, Libor | pdficon
301-305 Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích Stehlíková, Eva | pdficon
306-307 Další dvojskvost z Kabinetu pro studium českého divadla IU-DÚ Drábek, Pavel | pdficon
308-310 Chorikiova obrana herců Poláčková, Eliška | pdficon
311-316 Ivo de Figueiredo – Henrik Ibsen: Člověk a maska Gregorová, Barbara | pdficon
317-320 Norské drama 20. století slovem i tělem Stehlíková, Karolína | pdficon
Depeše
Page Title
321-323 Zpráva o PQ: Performance design criticism seminar Bulandrová, Amálie | pdficon
324-326 Měsíc norského dramatu v Brně Škrobánková, Klára | pdficon
327-330 FLOW konference: TV a radio studies v Olomouci Hanáčková, Andrea | pdficon
331-333 Zpráva o konferenci Czech and Slovak Scenography for Shakespeare Bulandrová, Amálie | pdficon
Page Title
334-335 Call for papers : Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 8-9 November 2016 | pdficon