1

Title: Theatralia
Rok: 2016
Ročník: 19
Číslo: 1
Název čísla
Český divadelní strukturalismus a Pražská škola
Czech Theatre Structuralism and the Prague School
Rok vydání
2016
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7–8
Drozd, David; Jochmanová, Andrea
PDF
Yorick
Title Document
Věda jako jednání: Pražský lingvistický kroužek, kulturní aktivismus a myšlení o divadle | 9–36
Bernátek, Martin
PDF
Mezi záměrností a afektem: o teorii vnímání Jana Mukařovského | 37–53
Meerzon, Yana
PDF
Mimetické a nemimetické aspekty divadelního prostoru: několik myšlenek o "Pohybu divadelního znaku" Jindřicha Honzla | 54–64
Rokem, Freddie
PDF
Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda | 65–85
Šlaisová, Eva
PDF
Od propozic k systému? aneb "Historisovati" Jiřího Veltruského... | 86–128
Drozd, David
PDF
Revidovati Veltruského | 129–143
Schmid, Herta
PDF
Miroslav Kouřil a jeho cesta ke strukturalismu jako metodě i programu | 144–158
Havlíčková Kysová, Šárka
PDF
Úkoly Scénografického ústavu | 159–180
Lukáčová, Kateřina
PDF
Strukturalistická stopa Olgy Srbové | 181–200
Stehlíková, Eva
PDF
Spektrum
Title Document
Život Nikolaje Jevreinova | 201–211
Bartůňková, Jana
PDF
Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1 | 212–227
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena
PDF
Archiv
Title Document
Archiv Jiřího Veltruského | 228–230
Drozd, David
PDF
Strukturalismus a divadelní věda | 231–237
Veltruský, Jiří
PDF
Strojopis z roku 1941 | 238–245
Veltruský, Jiří
PDF
Básnická autostylisace | 246–250
Veltruský, Jiří
PDF
K problematice moderního umění | 251–268
Veltruský, Jiří
PDF
Dodatky k paralelní cestě Jiřího Veltruského | 269–271
Hoskovec, Tomáš
PDF
Posudky J. Mukařovského a J.B. Kozáka na disertační práci Jiřího Veltruského | 272–276
Mukařovský, Jan; Kozák, Jan Blahoslav
PDF
Veltruský, Jiří. Bibliografie sémioticko-estetická | 277–281
Drozd, David; Veltruský, Jiří
PDF
Orientace
Title Document
Sládkova strukturalistická smršť | 282–289
Drábek, Pavel
PDF
Telehor: mezinárodní časopis pro vizuální kulturu | 290–293
Pinkasová, Pavla
PDF
Mistr Ei uvádí – Oskar Schlemmer: Visionen einer neuen Welt | 294–297
Kubart, Tomáš
PDF
Zpráva o jednom osudu | 298–300
Vodička, Libor
PDF
Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích | 301–305
Stehlíková, Eva
PDF
Další dvojskvost z Kabinetu pro studium českého divadla IU-DÚ | 306–307
Drábek, Pavel
PDF
Chorikiova obrana herců | 308–310
Poláčková, Eliška
PDF
Ivo de Figueiredo – Henrik Ibsen: Člověk a maska | 311–316
Gregorová, Barbara
PDF
Norské drama 20. století slovem i tělem | 317–320
Stehlíková, Karolína
PDF
Depeše
Title Document
Zpráva o PQ: Performance design criticism seminar | 321–323
Bulandrová, Amálie
PDF
Měsíc norského dramatu v Brně | 324–326
Škrobánková, Klára
PDF
FLOW konference: TV a radio studies v Olomouci | 327–330
Hanáčková, Andrea
PDF
Zpráva o konferenci Czech and Slovak Scenography for Shakespeare | 331–333
Bulandrová, Amálie
PDF
Title Document
Call for papers : Brno Theatralia Conference 2016: Czech and Slovak Scenography for Shakespeare, 8-9 November 2016 | 334–335
PDF