Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích

Název: Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 301-305
Rozsah
301-305
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Janáčková, Jaroslava. Gabriela Preissová: realismus v intermediálních transformacích. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 474 s. ISBN 978-80-200-2419-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] JANÁČKOVÁ, Jaroslava. 1961. K. V. Rais. Dějiny české literatury III. [History of the Czech Literature, vol. III]. Praha: ČSAV, 1961: 465–485.

[2] JANÁČKOVÁ, Jaroslava. 1963. Otázky nad knihou o Gabriele Preissové [Questions to the Book About Gabriela Preissová]. Host do domu 10 (1963): 258–259.

[3] JANÁČKOVÁ, Jaroslava. 2010. Její pastorkyňa: kniha, opera, film a román ve vztahu k textu dramatu. Česká literatura v intermediální perspektivě. Kongres světové literárně vědné bohemistiky [Jenůfa: the Book, Opera, Film and Novel in the Light of the Play. Czech Literature in the Intermediary Perspective. The International Congress of the Czech Gabriela Preissová: Realismus v intermediálních transformacích Literary Studies]. Praha: Ústav pro českou literaturu – Nakladatelství Akropolis, 2010: 359–368.

[4] JANOUŠEK, Pavel. 1995. Drama jako metodologický problém. O poetice literárních druhů [Drama as a Methodological Problem. On the Poetics of Literary Genres]. Praha: ÚČL, 1955: 153–180.

[5] OTRUBA, Mojmír. 1994. Znaky a hodnoty. Sémantika a axiologie mezitextovosti [Signs and Values. The Semantics and Axiology of Intertextuality]. Praha: Český spisovatel, 1994.

[6] PROCHÁZKA, Miroslav. 1988. Znaky dramatu a divadla [Characteristics of Drama and Theatre]. Praha: Panorama, 1988.

[7] ZÁVODSKÝ, Artur. 1962. Gabriela Preissová. Praha: SPN, 1962: 318.

[8] ZÁVODSKÝ, Artur. 1963. O malých autorech [On Small Authors]. Host do domu 10 (1963): 391.

[9] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění [The Aesthetics of Drama]. Praha: Melantrich, 1931.